สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

banner6201

ผลงาน

สถาบันกวดวิชา GCT สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนสอบติดหลายที่นั่ง มาตลอดทุกปี

สมัครเรียน

น้องๆ ที่สนใจจะเรียนกับทางสถาบัน สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้เลย

e-Learning

ระบบ e-Learning ของเรา เพรียบพร้อมด้วยข้อสอบนับพันข้อ มีทีมงานไอที ที่เชี่ยวชาญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนที่/ข้อมูล GCT

ข้อมูลเกี่ยวกับ GCT, บุคลากร, แผนที่ สาขาต่างๆ

คอร์สอยู่ประจำตลอดปี 62

ติวตรงเป้า เข้าใจง่าย ให้น้องน้องๆ ทุกคนมีความพร้อมในการสอบ ที่พักฟรี อาหารฟรี สอบถามโทร 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703

English Delivery (4 พ.ค. 54)

Picture3 copy

 

สวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดEnglish Delivery ในวันนี้จะเน้นไวยากรณ์เรื่องคำกริยา เลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

Don’t you think you should stay home _________ tonight?

 

a. study b. to study c. will study d. studied


ได้คำตอบแล้ว ลองมาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันค่ะ

Don’t you think you should stay home ________ tonight? (คุณไม่คิดว่าคุณควรอยู่บ้านคืนนี้เพื่อทบทวนบทเรียนหรือ)

 

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ b. to study ใช้ to + verb ที่ไม่เปลี่ยนรูป เพื่อแสดงจุดประสงค์ เช่น
He came here to study English. (เขามาที่นี่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ)
I went to the store to buy some bread. (ฉันไปร้านค้าเพื่อซื้อขนมปัง)
คำว่า to + verb ที่แสดงจุดประสงค์นี้มาจากคำเต็มว่า in order to แปลว่าเพื่อ หรือเพื่อที่จะ


เครดิต : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.english.rtaf.mi.th

English Delivery (2 พ.ค. 54)

Picture3 copy


สวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดEnglish Delivery ในวันนี้จะเน้นไวยากรณ์เรื่องคำกริยา เลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

The lady held the door open and asked the man _________ the package into the house.

a. carry b. to carry c. carries d. carried


ได้คำตอบแล้ว ลองมาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันค่ะ

The lady held the door open and asked the man _________ the package into the house. (สุภาพสตรีเปิดประตูค้างไว้และขอให้ผู้ชายถือห่อของเข้ามาในบ้าน)

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ b. to carry


ask (ขอหรือขอร้อง) เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมมารับ และตามด้วย to + Verb ที่ไม่เปลี่ยนรูป นอกจากนี้ยังมีคำกริยาที่ใช้ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ tell (บอก) และ order (สั่ง)

Mr. Lee told me to be here at ten o’clock. (คุณลีบอกฉันให้อยู่ที่นี่ตอนสิบนาฬิกา)

The police ordered the driver to stop. (ตำรวจสั่งให้คนขับรถหยุด)

เครดิต : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.english.rtaf.mi.th

English Delivery (25 เม.ย.54)

Picture3 copy


สวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดวันนี้เป็นไวยากรณ์เรื่อง การเปรียบเทียบขั้นกว่า เลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
Mabel’s garden is __________ her sister’s.

a. prettier b. the prettiest c. prettier than d. as pretty

ได้คำตอบแล้ว ลองมาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันนะคะ

Mabel’s garden is __________ her sister’s. สวนของมาเบลสวยกว่าสวนของน้องสาว
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ c. prettier than

คำอธิบายเพิ่มเติม

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนสองคน หรือ สิ่งของสองสิ่ง การเปรียบเทียบขั้นนี้ ทำได้โดยการเติม – er ที่ท้ายคำคุณศัพท์ (adjective) ที่มีพยางค์เดียว หรือมีสองพยางค์บางคำ และเติม more ที่หน้าคำคุณศัพท์ (adjective) ที่มีสองพยางค์บางคำ และที่มีสามพยางค์ขึ้นไปทุกคำ เช่น

Tom is younger than John. (ทอมหนุ่มกว่าจอห์น)
This mango is sweeter than that one. (มะม่วงผลนี้หวานกว่าผลนั้น)
Susan is more beautiful than Mary. (ซูซานสวยกว่าแมรี่)
That bag is more expensive than that one. (กระเป๋าใบนี้แพงกว่ากระเป๋าใบนั้น)

เครดิต : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.english.rtaf.mi.th

English Delivery (27 เม.ย.54)

Picture3 copy


สวัสดีค่ะ วันนี้ English Delivery มีแบบฝึกหัดมาให้ท่านอีกเช่นเคย เลือกคำตอบที่มีความหมายเหมือนกับประโยคที่ให้มา

Bill must have a copy of the orders before he leaves.

a. He can leave without the orders.
b. He could leave without them.
c. He may want some orders.
d. He has to have orders.


ได้คำตอบแล้ว ลองมาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันนะคะ

Bill must have a copy of the orders before he leaves. บิลต้องมีสำเนาคำสั่งติดตัวไปด้วยก่อนจากไป
a. He can leave without the orders. เขาไปได้โดยไม่ต้องมีคำสั่ง
b. He could leave without them. เขาไปได้โดยไม่ต้องมีคำสั่ง
c. He may want some orders. เขาอาจจะต้องการคำสั่ง
d. He has to have orders. เขาต้องมีคำสั่ง


คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d. He has to have orders. เขาต้องมีคำสั่ง

เครดิต : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.english.rtaf.mi.th

English Delivery (4 เม.ย.54)

Picture3 copy


สวัสดีค่ะ วันนี้ English Delivery มีแบบฝึกหัดมาให้ท่านอีกเช่นเคย แบบฝึกหัดนี้จะเน้นไวยากรณ์เรื่องคำกริยา ไปดูกันเลยค่ะ
The pilots ________ their parachutes on the rack.

a. lain  
b. lie  
c. laid  
d. lied  


ได้คำตอบแล้ว มาดูคำอธิบายตัวเลือกแต่ละข้อกันค่ะ


The pilots _________ their parachutes on the rack. นักบินวางร่มชูชีพลงบนชั้น
a.
lain ออกเสียงว่า  /เลน/ นอนอยู่
b.
lie ออกเสียงว่า  /ไล/ นอนอยู่ หรือ โกหก
c.
laid ออกเสียงว่า  /เลด/ วาง
d.
lied ออกเสียงว่า  /ไลดฺ/ โกหก

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ c. laid มีความหมายว่า “วาง” เป็นกริยาที่มีรูปเหมือนกันทั้งช่องที่สองและสาม (lay laid laid) และเป็นกริยาที่ต้องการกรรม (Transitive Verb) กรรมคือ their parachutes (ร่มชูชีพ)

คำอธิบายเพิ่มเติม

คำกริยา (Verb) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. กริยาที่ต้องการกรรม (Transitive Verb) ถ้าไม่มีกรรมมารับจะทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น
I know Miss Joy very well. (ผมรู้จักคุณจอยดีมากเลย)
The horse kicked the man. (ม้าเตะผู้ชายคนนั้น)
๒. กริยาที่ไม่ต้องการกรรม (Intransitive Verb) ความหมายของประโยคสมบูรณ์ในตัวเอง บางทีมีกลุ่มคำมาต่อท้ายประโยค แต่ไม่ใช่กรรมเพราะเป็นเพียงส่วนเติมเต็มประโยคเท่านั้น เช่น
The baby sleeps. (เด็กนอนหลับ)
He ran a long distance. (เขาวิ่งได้ไกลมาก)

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

lay (วาง : to put something down) : กริยาที่ต้องการกรรม
lay (V1) laid (V2) laid (V3) laying
เช่น He laid a hand on my arm. (เขาวางมือบนแขนของฉัน)

lie : (นอนอยู่ : to be or put yourself in a flat or horizontal position so that you are not standing or sitting) : กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
lie (V1) lay (V2) lain (V3) lying
เช่น The cat is lying by the fire. (แมวกำลังนอนใกล้เตาผิง)

lie : (โกหก : to say or write something that you know is not true) : กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
lie (V1) lied (V2) lied (V3) lying
เช่น Don’t lie to me. (อย่าโกหกฉันนะ)


เครดิต : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.english.rtaf.mi.th

Design by: www.diablodesign.eu