ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี67

kmutnb post

kmutnb1