ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดภาควิชาการ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

fire post1

67PEA0 67PEA1