ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบติดภาควิชาการ โรงเรียนจ่าอากาศ

 

c1

 

c2 c3 c4 

c5 c6 c7 

c8 c9 c10 

c11 c12 c13 

c14 c15