ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบติดภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร

h0

1 2 3