ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบติดภาควิชาการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ


 b1

 

b2 b3 b4 

b5 b6 b7

b8 b9 b10

b11 b12 b13

b14 b15 b16