เตรียมทหาร ปี 62

 • การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 ทุกเหล่าทัพ

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต รอประกาศ
  สอบภาควิชาการ รอประกาศ 
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
  สอบรองสอง รอประกาศ
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
  ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
  รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) รอประกาศ
  มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รอประกาศ
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://www.rpca.ac.th

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
  สอบภาควิชาการ 17 มีนาคม 2562
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
  สอบรองสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 - 9 เมษายน 2562
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ
  ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2562
  รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 22 เมษายน 2562
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://www.rtna.ac.th

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 14 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
  สอบภาควิชาการ 23 มีนาคม 2562 
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
  สอบรองสอง 30 มีนาคม 2562 , 5 - 8 เมษายน 2562
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
  มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://nkrafa.ac.th

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
  สอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2562 
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
  สอบรองสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 - 8 เมษายน 2562
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
  ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
  มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://www.crma.ac.th

  คอร์สที่รับสมัครของสถาบันกวดวิชา เกรทคาเด็ทติวเตอร์

   อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

   

 • ผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร ปี62

  ผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร ปี62

   

   

  ตำรวจ

  ทหารบก

   ทหารอากาศ

  ทหารเรือ

  สมัคร

  สมัครออนไลน์

  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

  ประกาศรับสมัครภาคใต้

  ประกาศรับจากข้าราชการตำรวจ

   4 ม.ค.-10ก.พ.62
  >>สมัครที่นี่
  >>ระเบียบการ
  >>คะแนนเพิ่ม
   14 ม.ค.-28 ก.พ.62
  >>สมัครที่นี่
  >>ระเบียบการ
   4 ม.ค.-20 ก.พ.62
  >>สมัครที่นี่
  >>ประกาศรับสมัคร
  >>ระเบียบการ
  >>แบบฟอร์มต่างๆ
  สอบรอบวิชาการ 16 มีนาคม 2562 
  @ธรรมศาสตร์ รังสิต
   18 มีนาคม 2562 
  เวลา 13.00 - 1700
  @ธรรมศาสตร์ รังสิต
   23 มีนาคม 2562
  เวลา 13.00-17.00น.
  @ธรรมศาสตร์ รังสิต
   17 มีนาคม 2562
  เวลา 09.30 -12.30น.
  @ธรรมศาสตร์ รั
   ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 22 มีนาคม 2562
  www.admission.rpca.ac.th

  www.precadet.rpca.ac.th
  www.rpca.ac.th
   27 มีนาคม 2562
  www.crma.ac.th
  www.rta.mi.th
   27 มีนาคม 2562
  www.admission.nkrafa.com
  www.nkrafa.ac.th
  www.nkrafa.rtaf.mi.th
   27 มีนาคม 2562
  www.rtna.ac.th
  www.navy.mi.
   รายงานตัวเลือกเหล่า  29 มีนาคม 2562 
  @รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
   29 มีนาคม 2562
  @รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
   29 มีนาคม 2562 
  @ รร.นนก.ดอนเมือง
  08.00-10.00น.
   29 มีนาคม 2562 
  @รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
  สอบรอบสอง

  30 มีนาคม , 5-12 เมษายน 2562
  @รพ.ตำรวจ

  • ตรวจร่างกาย
  • พิมพ์ลายนิ้วมือ


  @รร.นายร้อยตำรวจ

  • ยื่นคะแนนรอบ2(5เมษา)
  • สอบพลศึกษา
  • สอบสัมภาษณ์

  31 มีนาคม , 5 -8 เมษายน 2562
  @รร.จปร นครนายก

  • ตรวจร่างกาย
  • สอบพลศึกษา
  • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

  *ค่าตรวจ 1050 บาท

  30 มีนาคม 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง

  • ทดสอบวิภาววิสัย

  5-8 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง

  • ตรวจร่างกาย
  • สอบพลศึกษา
  • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

  31 มีนาคม , 5 -9 เมษายน 2562
  @รร.นายเรือ

  • ทดสอบสุขภาพจิต
  • ตรวจร่างกาย
  • สอบพลศึกษา
  • สัมภาษณ์ท่วง
  ประกาศผลสอบ
  (รอบสุดท้าย)

  19 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  19 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  19 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  17 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  สำรองรอบสุดท้าย ประเภททั่วไป รอรายละเอียด
  ประเภทภาคใต้ รอรายละเอียด
  ตัวจริง รอรายละเอียด
  ตัวสำรอง รอรายละเอียด
  รอรายละเอียด

  ทหารเรือ(ตัวจริง)
  ทหารเรือ(สำรอง)

  รอรายละเอียด

  ตำรวจน้ำ(ตัวจริง)ดูที่นี่
  ตำรวจน้ำ(สำรอง)

  รายงานตัวบุคคลตัวจริงและสำรอง 22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง
  22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง
  22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง
  22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเ
  บุคคลตัวจริงรายงานตัว ทำสัญญาเข้าเป็นนตท. 26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร 
  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร 
  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร 
  บุคคลสำรองรายงานตัวรักษาสิทธิ์  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
   26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
   26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
   26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร

   

  รวมลิ้งค์หน้าตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียน นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ ประจำปี 62

   

   

  อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา