กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

 • การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 ทุกเหล่าทัพ

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต รอประกาศ
  สอบภาควิชาการ รอประกาศ 
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
  สอบรองสอง รอประกาศ
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
  ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
  รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) รอประกาศ
  มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รอประกาศ
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://www.rpca.ac.th

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
  สอบภาควิชาการ 17 มีนาคม 2562
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
  สอบรองสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 - 9 เมษายน 2562
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ
  ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2562
  รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 22 เมษายน 2562
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://www.rtna.ac.th

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 14 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
  สอบภาควิชาการ 23 มีนาคม 2562 
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
  สอบรองสอง 30 มีนาคม 2562 , 5 - 8 เมษายน 2562
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
  มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://nkrafa.ac.th

  การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
  สอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2562 
  สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
  สอบรองสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 - 8 เมษายน 2562
  สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
  ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
  มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
  รายละเอียดสอบเตรียมทหารhttp://www.crma.ac.th

  คอร์สที่รับสมัครของสถาบันกวดวิชา เกรทคาเด็ทติวเตอร์

   อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

   

 • กำหนดการสอบเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ประจำปี 2563

  กำหนดการสอบเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ประจำปี 2563

 • คอร์สปูพื้นฐาน สำหรับน้อง ม.1 ม.2

  คอร์สปูพื้นฐาน สำหรับน้อง ม.1 ม.2 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

 • ค่ายติวเข้ม เดือนตุลา 62

  icon05

     รับสมัคร คอร์สเข้าค่ายติวเข้ม ช่วงปิดเทอม เดือนตุลา ปี 62 ค่ายใหญ่ปทุมธานี  new

             เป็นคอร์สที่น้อง ๆ ทุกระดับชั้น ใช้เป็นช่วงทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อใช้สำหรับการสอบจริงในช่วงต้นปี ของทุกปี โดยน้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกทำโจทย์ หลังจากจบคอร์สนี้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดมากยิ่งขึ้น

   

   เริ่มเข้าค่าย 5 - 19 ตุลาคม 2562 ที่สถาบันกวดวิชา เกรทคาเด็ท ติวเตอร์ : Great Cadet Tutor : GCT ทุกสาขา

   ชมบรรยากาศค่ายปิดเทอมของ GCT 

   

 • ระเบียบการสอบทุกเหล่าทัพ

 • หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

  หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

    

   

   

    

    

   สนใจสมัครเรียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม