นักเรียนช่างการไฟฟ้า

 • คอร์สช่างฝีมือทหาร ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  เริ่มต้นเพียง 9,900 บาทเท่านั้น

 • คอร์สอยู่ประจำ ตลอดปี 62 สำหรับน้องเคยผ่านรอบแรก

 • คอร์สอยู่ประจำ ตลอดปี 62 ไปโรงเรียน

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
   ไทย-สังคม(15)
  อังกฤษ(35)
  วิทย์ฯ(35)
  คณิตฯ(15)
  รวม 100 คะแนน
  1
  นายโอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม
  ม.4
  5
  2
  8
  14
  29
  2
  นายศุภลักษณ์  อรัญบุญ
  ม.4
  2
  5
  7
  14
  28
  3
  นายปราการเทพ  ขันประมาณ
  ม.4
  6
  4
  8
  10
  28
  4
  นายสุเมธ  สง่าวงศ์
  ม.4
  6
  3
  11
  8
  28
  5
  นายรัตนพงษ์  เฉยฉิว
  ม.4
  7
  5
  9
  6
  27
  6
  นายนัฐตพล  ภูทองเงิน
  ม.4
  6
  2
  10
  8
  26
  7
  นายเพรียวพันธุ์  คำลือ
  ม.4
  2
  5
  6
  8
  21
  8
  นายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
  ม.4
  3
  2
  10
  6
  21
  9
  นายพีรพัฒน์  วุฒิเดช
  ม.4
  3
  4
  8
  5
  20

   

  ห้องช่างฝีมือทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
  อังกฤษ(25)
  คณิตฯ(50)
  วิทย์ฯ(50)
  ไทย-สังคม(25)
  รวม 150 คะแนน
  1 ด.ช.ญาณภัทรฒ์  วงศ์ประเสริฐ ม.3 5 29 14 2 50
  2 นายนัฐพงษ์  ไพศาล ม.3 8 24 12 5 49
  3 นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ ม.3 5 23 15 5 48
  4 นายเตชาพนธ์  ตุระซอง ม.3 7 21 15 4 47
  5 ด.ช.ณัฐวุฒิ  วงศ์หิน ม.3 5 25 13 3 46
  6 นายคุณานนท์  อาจหาญ ม.3 6 17 13 5 41
  7 นายคชานนท์  สีหลิ่ง ม.3 4 19 12 4 39
  8 นายสมัชชา  ขันธ์เดช ม.3 3 15 12 7 37
  9 ด.ช.รัชดนย์  เพชรมูล ม.3 5 19 12 1 37
  10 นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์ ม.3 3 17 9 4 33
  11 นายพัชรพล  จันโดน ม.3 3 12 13 5 33
  12 น้องเบสท์ ม.3 7 8 10 3 28
  13 ด.ช.ภัทรดนัย  ทุ่มจันทร์ไตร ม.3 5 6 7 4 22
  14 ด.ช.ณัฐวีร์  ยืนยงชาติ ม.3 2 7 7 2 18

   

   ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
  อังกฤษ(40)
  คณิตฯ(40)
  วิทย์ฯ(40)
  ไทย-สังคม(40)
  รวม 160 คะแนน
  1 ด.ญ.บุญฑริก  กายาผาด ม.2 29 16 20 17 82
  2 ด.ช.พิชัยภูษิต  บัวมาตย์ ม.2 11 20 26 10 67
  3 ด.ช.เกียรติศักดิ์  นาถมทอง ม.1 12 14 14 13 53
  4 ด.ช.ธนะพล  ภูสมมา ม.1 13 18 15 7 53
  5 ด.ช.ศุภวิชต์  นาถมทอง ม.2 20 9 13 10 52
  6 ด.ญ.อนุรดี  พันธุ์สะอาด ม.2 19 15 12 5 51
  7 ด.ช.วุฒิพร   พรมลี ม.2 12 18 10 11 51
  8 ด.ช.อภิรักษ์  ดาวพร้อม ม.2 13 16 6 9 44
  9 ด.ช.เตชิด  บุญหล้า ม.1 12 15 7 10 44
  10 ด.ช.ปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล ม.2 11 10 10 12 43
  11 ด.ช.ศรุต  นาถมทอง ม.1 6 13 9 8 36

   

  *ทดสอบเมื่อ 15 ก.ย.61

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล อังกฤษ (15) คณิต(35) วิทย์(35) ไทย - สังคม(15) คะแนนรวม(100)
  1 นายปิยะวัฒน์  จันทร์คำ 8 7 9 10 34
  2 นายวิชกร  ณ วิเชียร 5 7 9 11 32
  3 นายจารุวัฒน์  จินะรักษ์ 5 3 8 12 28
  4 นายจิราธิป  อุดคำเที่ยง 3 3 6 16 28
  5 นายเนฌานนท์  สนทิม 10 1 8 9 28
  6 นายวัรชน  แช่เอื้อ 3 3 4 12 22
  7 นายชนิตพล  เงินจันติ๊บ 4 5 4 8 21
  8 นายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์ 2 2 7 9 20
  9 นายภูดิศ  แสงทอง 4 2 2 8 16
  10 นายพศธร  รวมเงิน 3 4 7 0 14
  11 นายพงศกร  น้อยคง 4 4 4 0 12
  12 นายภัทรพงศ์   ปาละ 1 1 3 6 11
  13 นายพุฒิพงค์  ชัยวุฒิ 1 0 0 0 1
  14 นายอัษฏาวุธ  ตาสาย          

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

   

   ห้องไฟฟ้า สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คณิต(50) อังกฤษ(25) วิทย์(50) ไทย - สังคม(25)  คะแนนรวม(150)
  1 ด.ช.ภัทรพล วงษ์สิน 9 10  11  37
  2 ด.ช.สุวัชร ชำนาญชาติ  10 16  37
  3 ด.ช.ต่อตระกูล ปันทา 11  10  34
  4 ด.ช.ธัชธรรม เขียวคำอ้าย 13  14  34
  5 ด.ช.จิณณทัติ จักรปิง 10 6 14 4 34
  6 ด.ช.ภาคภูมิ อินณราช 15 2 31
  7 ด.ช.ธนภัทร จิตวงศนันท์ 10  5 7 5 27

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

  ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น อังกฤษ(40) คณิต(40) วิทย์(40) ไทย - สังคม(40) คะแนนรวม(160)
  1 ด.ช.กฤษนัย  สอนยศ ม.2 13 11 10 15 49
  2 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  ไชยเรือน ม.1 12 10 12 11 45
  3 ด.ช.กรกฤษ  นวลคำวัง ม.1 9 6 13 14 42
  4 ด.ช.นิติ  ปันปวง ม.2 10 10 10 12 42
  5 ด.ช.ธีรภัทร  อินสองใจ ม.1 7 9 9 9 34
  6 ด.ช.ณภัทร  จิตวงศนันท์ ม.3 10 5 - - 15

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

 • ตัวอย่างผลงาน GCT

   

   

   

   อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

   

   ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่

  • LINE@ : @greatcadettutor
  • www.greatcadettutor.com
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.facebook.com/greatcadettutor
  • โทร. 094 950 9159, พี่รุ่ง 0949509591

                

   (Scan QR Code เพิ่ม GCT เป็นเพื่อนทางไลน์)

  ไปที่หน้าแฟนเพจ GCT

   

 • ประชาสัมพันธ์

   

   

   

   

   

   

   

 • ผลงาน GCT ในปี 2561

   

   

 • ระเบียบการสอบทุกเหล่าทัพ

 • อยู่ประจำตลอดปี 61 - 62

      

        เป็นคอร์สเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการหวังผลการสอบสูงสุด โดยคอร์สอยู่ประจำของสถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor นั้น จะมีน้อง 2 กลุ่ม คือ

                 1. น้องที่มีวุฒิ ม.4 แล้ว  และดรอปการเรียนในโรงเรียนปกติ (ม.5 - ม.6) เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมด ให้กับการติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร / ช่างฝีมือทหาร / ช่างกรมอู่ทหารเรือ / นายสิบทหารบก / จ่าอากาศ / นักเรียนช่างการไฟฟ้า กฟภ. ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์  ไม่ต้องกังวลกับการเรียนในโรงเรียนปกติ เช่น  การบ้าน กิจกรรม ฯลฯ

                 2. น้องอยู่ประจำ (ม.1 - ม.6) มาอยู่ประจำที่สถาบันของเรา พร้อมกับเรียนในโรงเรียนไปด้วย  โดยน้องต้องย้ายมาเรียนโรงเรียนที่สถาบันจัดเตรียมไว้ให้  ซึ่งทางสถาบันของเรา มีรถรับ - ส่ง ในการไปเรียนทุกวัน และอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์

   

  สถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor : GCT  เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ดูแลน้องๆ ทุกคนด้วยความจริงใจ มีระบบ e-Learning ที่ทันสมัย และคลังข้อสอบเก่ามากกว่า 10,000 ข้อสามารถปูพื้นฐานน้องๆ ที่มีความสนใจให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า  "พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้"

  สมัครเรียนคอร์สอยู่ประจำ 61 (ครึ่งปีหลัง)

   

  รายละเอียด

  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 09 : 00 - 21 : 00 น.
  มีสอนเสริมทุกวัน เวลา 22 : 00 - 24 : 00 น.
  มีการสอนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ทุกบ่ายวันอาทิตย์
  พักอาศัยอยู่ประจำกับทางสถาบัน มีอาจารย์ดูแลทุกวัน
  ห้องเรียนและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศเย็นสบาย
  อาหาร ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย 3 มื้อ
  สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ออกกำลังกาย
  มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  มีแม่บ้านทำความสะอาด เช้า - เย็น ทุกวัน
  กรณีเจ็บป่วย มียาสามัญประจำบ้านแจกฟรี และมีบริการรับ - ส่ง โรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  พาไปสอบ
  * ฟรี ประกันอุบัติเหตุ *

   

  รายการสิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย

  1. ชุดสำหรับใส่เรียนและเล่นกีฬา (กางเกงขาสั้น + เสื้อยืด)
  2. รองเท้ากีฬา 1 คู่ + ถุงเท้า
  3. รองเท้าฟองน้ำ
  4. กางเกงว่ายน้ำ
  5. สมุด + ดินสอ + ไม้บรรทัด + ยางลบ
  6. อุปกรณ์อาบน้ำ (ผ้าเช็ดตัว , ขันน้ำ , สบู่ , ยาสีฟัน , แปลงสีฟัน , ยาสระผม)
  7. หนังสือคู่มือสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนต่างๆ (ถ้ามี)
  8. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ + ยารักษาโรคประจำตัว
    หมายเหตุ ของมีค่าต่างๆไม่ต้องนำติดตัวมาเข้าค่ายติวเข้มเพื่อป้องกันการสูญหาย

   

  สาขาที่เปิดสอน
  GCT สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี  คลิกดูแผนที่

  การสมัครเรียน
  อยู่ประจำตลอดปี ดร๊อบเรียน ปี 61 - 62 คลิกสมัครคอร์สอยู่ประจำ 61 (ครึ่งปีหลัง)

  การชำระเงิน

 • อยู่ประจำตลอดปี 64

      

        เป็นคอร์สเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการหวังผลการสอบสูงสุด โดยคอร์สอยู่ประจำของสถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor นั้น จะมีน้อง 2 กลุ่ม คือ

                 1. น้องที่มีวุฒิ ม.4 แล้ว  และดรอปการเรียนในโรงเรียนปกติ (ม.5 - ม.6) เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมด ให้กับการติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร / ช่างฝีมือทหาร / ช่างกรมอู่ทหารเรือ / นายสิบทหารบก / จ่าอากาศ / นักเรียนช่างการไฟฟ้า กฟภ. ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์  ไม่ต้องกังวลกับการเรียนในโรงเรียนปกติ เช่น  การบ้าน กิจกรรม ฯลฯ

                 2. น้องอยู่ประจำ (ม.1 - ม.6) มาอยู่ประจำที่สถาบันของเรา พร้อมกับเรียนในโรงเรียนไปด้วย  โดยน้องต้องย้ายมาเรียนโรงเรียนที่สถาบันจัดเตรียมไว้ให้  ซึ่งทางสถาบันของเรา มีรถรับ - ส่ง ในการไปเรียนทุกวัน และอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์

   

  สถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor : GCT  เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ดูแลน้องๆ ทุกคนด้วยความจริงใจ มีระบบ e-Learning ที่ทันสมัย และคลังข้อสอบเก่ามากกว่า 10,000 ข้อสามารถปูพื้นฐานน้องๆ ที่มีความสนใจให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า  "พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้"

   

   

        

   

   

  ไม่รับนักเรียนที่ผู้ปกครองบังคับมาเรียน

   

   

  หมายเหตุ

  1. นร.สอบข้อเขียนไม่ติดคืนเงินค่าเรียน
  2. รับจำนวน 20 ต่อห้อง
  3. รับนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยเทอมสุดท้าย 3.0 ขึ้นไป
  4. ไม่รับนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
  5. ไม่รับนักเรียนที่ไม่สมัครใจมาเรียน(ผู้ปกครองบังคับมาเรียน)

   โทร. อาจารย์อ้น 09-4950-9159, 09-4950-9591

  สมัครเรียน

  อ่านรายละเอียด

  อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

   

   

   

   

   

  รายละเอียด

  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 09 : 00 - 21 : 00 น.
  มีสอนเสริมทุกวัน เวลา 22 : 00 - 24 : 00 น.
  มีการสอนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ทุกบ่ายวันอาทิตย์
  พักอาศัยอยู่ประจำกับทางสถาบัน มีอาจารย์ดูแลทุกวัน
  ห้องเรียนและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศเย็นสบาย
  อาหาร ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย 3 มื้อ
  สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ออกกำลังกาย
  มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  มีแม่บ้านทำความสะอาด เช้า - เย็น ทุกวัน
  กรณีเจ็บป่วย มียาสามัญประจำบ้านแจกฟรี และมีบริการรับ - ส่ง โรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  พาไปสอบ
  * ฟรี ประกันอุบัติเหตุ *

   

  รายการสิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย

  1. ชุดสำหรับใส่เรียนและเล่นกีฬา (กางเกงขาสั้น + เสื้อยืด)
  2. รองเท้ากีฬา 1 คู่ + ถุงเท้า
  3. รองเท้าฟองน้ำ
  4. กางเกงว่ายน้ำ
  5. สมุด + ดินสอ + ไม้บรรทัด + ยางลบ
  6. อุปกรณ์อาบน้ำ (ผ้าเช็ดตัว , ขันน้ำ , สบู่ , ยาสีฟัน , แปลงสีฟัน , ยาสระผม)
  7. หนังสือคู่มือสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนต่างๆ (ถ้ามี)
  8. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ + ยารักษาโรคประจำตัว
    หมายเหตุ ของมีค่าต่างๆไม่ต้องนำติดตัวมาเข้าค่ายติวเข้มเพื่อป้องกันการสูญหาย

   

  สาขาที่เปิดสอน
  GCT สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี  คลิกดูแผนที่

  การสมัครเรียน
  อยู่ประจำตลอดปี ดร๊อบเรียน ปี 64

   

  การชำระเงิน

   

  1. สมัครเรียนตามช่องทางการรับสมัครของ GCT (หน้าเว็บ, Facebook, Line@) 

  2. ชำระมัดจำ 3,000 บาท/หลักสูตร ที่เหลือชำระวันเปิดเรียน และเฉพาะคอร์สตลอดปี มัดจำ 30,000 บาท ที่เหลือสามารถชำระเป็นงวดได้

  3. แจ้งโอนมัดจำ ทาง Facebook หรือ Line@ พร้อมแนบสลิป/แคปหน้าจอโอนเงิน

   
  กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนโอน

  moneyGCT