สาขาแพร่

 • คะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษ สาขาแพร่ (คอร์สเทอม 2/60)

   

  ม.ต้น (ค้างคืน)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม
  100 คะแนน
  1 ด.ช.ชยานีนต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  69
  2 ด.ช.ฐิติศักดิ์ คำรังษี  49

   

  ม.ปลาย (ค้างคืน)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม
  60 คะแนน
  1 นาย บุญญพัฒ์ เมี่ยงสิทธิ์ 39
  2 นาย ณัชพล จันปวงเสน 20

   

   

  คะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษ สาขาแพร่ (คอร์สเทอม 2/60) ทดสอบเมื่อวันที่  18-19 พ.ย.60