ปี60

  • คะแนนทดสอบก่อนเรียน คอร์ส เสาร์-อาทิตย์ เทอม 1

  • คะแนนสอบภาควิชาการ (หลังเรียน) สาขาน่าน