คะแนนทดสอบ

 • คะแนนทดสอบ กทม. 6 ส.ค. 59

  ห้อง เตรียมทหาร

  ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ รวม %
  40 40 40 120
  1 ศิวณัฐ เรืองศักดิ์ คิง 35 19 29 83 69.17
  2 วรมัณ เจริญลักษณกุล คอม 35 13 27 75 62.50
  3 มงคลกิต โรจนศรีทองกุล ปิงปอง 33 18 24 75 62.50
  4 สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม ภู 30 18 24 72 60.00
  5 อิศราพล ทิพยรักษ์ แทน 26 20 20 66 55.00
  6 ณภัทร แย้มเยื้อน ต้อง 30 13 18 61 50.83
  7 ธีรดล ดาวบริบูรณ์ ออมสิน 32 6 17 55 45.83
  8 จักริน นาควัชระ โมสน์ 30 8 14 52 43.33
  9 อภิษฎา จันทรวงศ์กุล เบนซ์ 24 10 14 48 40.00
  10 กิตติเมศวน์ เจริญคำภิสิทธิ์ เอฟ 20 11 16 47 39.17
  11 เจษฎา หารอุดร ด้า 24 10 12 46 38.33
  12 เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ ไอซ์ 24 10 11 45 37.50
  13 ณัฐดนัย คุณสิทธิ์ บอลลูน 21 13 11 45 37.50
  14 อภิวิชญ์ ถนอมสิน ชีต้าร์ 19 15 11 45 37.50
  15 พรหมพันธ์ จันทร์เพชร เพชร 21 14 10 45 37.50
  16 มณฑล ใจเที่ยง แบงค์ 23 15 6 44 36.67
  17 ปนาพันธ์ จันทร์วงศ์ โปเต้ 23 14 0 37 30.83
  18 สุขลำดอน สุขสะอาด นาย 18 4 14 36 30.00
  19 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงษ์ แบงค์ 14 9 13 36 30.00
  20 วัสนกร ใจแปง ตั้น 17 9 9 35 29.17
  21 ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ เบียร์ 15 7 13 35 29.17
  22 กิตติพัทธ์ วิชาราช ฟีฟ่า 15 11 8 34 28.33
  23 พชรพนธ์ สุทธินันท์ ฟลุ๊ค 13 10 10 33 27.50
  24 สยุมพร พรหมสถิตย์ อิง 14 10 9 33 27.50
  25 ชยพล สุทธหลวง ดั๊ม 14 8 11 33 27.50
  26 ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล วิน 11 11 10 32 26.67
  27 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย แบงค์ 14 9 6 29 24.17
  28 ปรัตถกร เปาป่า แฟ้ม 11 9 9 29 24.17
  29 สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ บิว 14 6 9 29 24.17
  30 สิรภพ ใจปทุม เจ 10 9 10 29 24.17
  31 ภูมิพัฒน์ สุทธไชย ต้นน้ำ 11 10 7 28 23.33
  32 ศตวรรษ สิงห์คำกุล ดาม 13 10 5 28 23.33
  33 รัชพล ถนิมสุทธิ์ ปลื้ม 8 9 9 26 21.67
  34 ธนภัทร สิทธิวัง ปุณ 7 7 9 23 19.17
  35 หัฏฐกร จิรัฐติกานนท์ เกน 0 6 13 19 15.83
  36 ณัฐพนธ์ โชติพัฒนกิจ เจ       0 0.00

  ห้อง ไฟฟ้า

  ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต eng วิทย์ รวม %
  40 40 40 120
  1 ธนันวิญช์ ชื่นตะโก โอเจ๊ 20 14 14 48 40.00
  2 ไพรินทร์ ทาหอม ฟลุ๊ค 17 12 12 41 34.17
  3 พัชรพล คำปิน เอิร์ท 18 12 7 37 30.83
  4 ศุภกฤต ทวีไชย จ๊ะโก้ 16 8 13 37 30.83
  5 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ แพ็ค 15 6 13 34 28.33
  6 คณณ ชยพาณิชสกุล ดุ๊ก 13 8 12 33 27.50
  7 สิรวิชญ์ จันทร์สา โฟล์ค 11 10 12 33 27.50
  8 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ ฟลุ๊ค 12 12 8 32 26.67
  9 เขมชาติ วงศ์แก้ว เต้ย 10 8 14 32 26.67
  10 พีรดนัย พงษ์อุดม โอม 9 9 12 30 25.00
  11 ปัฐพี สุขสอาด เขต 12 8 10 30 25.00
  12 ภาสกร ศรนรินทร์ โอเว่น 13 8 9 30 25.00
  13 นรินรักษา เชิดชู ยีส 11 7 9 27 22.50
  14 พชรภัทร ใจมั่น ฌอง 7 11 8 26 21.67

  ห้อง ม.1 - ม.2

  ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ รวม %
  40 40 40 120
  1 กฤตภาส สระบัว เจได 14 24 21 59 49.17
  2 เจษฎากร สดเมือง ออมสิน 14 16 14 44 36.67
  3 สุรสิทธิ์ คุ่มพุดซา บิ๊ก 0 25 18 43 35.83
  4 ชนาธิป คันฉาย นาย 6 20 16 42 35.00
  5 กันตพัฒน์ จันทร์คำ มิ๊ก 10 15 12 37 30.83
  6 วัทยา ชาสงวน แคน 12 11 11 34 28.33


 • คะแนนทดสอบ ก่อนเรียน คอร์สเข้าค่ายตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ คอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 1/62 ทุกสาขา (14-15 ส.ค.62)

 • คะแนนทดสอบ คอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 1/62 ทุกสาขา (3-4 ส.ค.62)

   

 • คะแนนทดสอบ คอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 1/62 ทุกสาขา (7-8 ส.ค.62)

 • คะแนนทดสอบ จ.อุตรดิตถ์ 23 ก.ค. 59

  ห้อง เตรียมทหาร

  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม %
  40 40 40 120
  1 เกื้อกูล มะโนแสน จูน ม.4 27 16 7 50 41.67
  2 ณัฎชัย สุนทร เวย์ ม.5 21 15 8 44 36.67
  3 ธนากร คำลือ เฟิส ม.5 20 11 10 41 34.17
  4 รอม ชื่นตระกูล ไม้ ม.4 14 16 10 40 33.33
  5 ณัฐชนน มีสุข ม่อน ม.4   14 22 36 30.00
  6 นนทนัตถ์ คำนวน นนท์ ม.4 14 8 11 33 27.50
  7 ธวัชชัย ฉ่ำชื่น ฮาร์ท ม.3 16 8 7 31 25.83
  8 ปัญจพล โลราช มิน ม.4 14 10 7 31 25.83
  9 กันต์ชนก ซุยหาญ ลีโอ ม.5 16 9 5 30 25.00
  10 สิทธินนท์ แสงจันทร์ นนท์ ม.4 12 11 6 29 24.17
  11 รัชชานนท์ หาญกิน เก็ต ม.3 10 10 7 27 22.50
  12 กรวิชญ์ แก้วโก เวล ม.4   15 12 27 22.50
  13 วัสส์พงศ์ สถาปนาศิริ ไกด์ ม.4 8 10 8 26 21.67
  14 นิธิกฤษฎ์ พรเอกสวัสดิ์ ภูมิ ม.5 25     25 20.83
  15 พีรพัฒน์ ใบยา ดาฟ ม.4 14 6 4 24 20.00
  16 วัชรพงศ์ รถัรศาสตร์ อาร์ม ม.5       0 0.00
  17 ธราเทพ ท้าวหน่อ ปูรณ์ ม.3       0 0.00
  18 วรเมธ ธิเสนา ภู ม.3       0 0.00
  19 วัชรพล บุญตา เดย์ ม.3       0 0.00
  20 ณัฐวัฒน์ สร้อยคำศิริกุล ปลื้ม ม.3       0 0.00
  21 วิรเดช ณ น่าน ดอม ม.3       0 0.00

  ห้อง ไฟฟ้า

  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ รวม %
  40 40 40 120
  1 นวพนธ์ เชียงโส ดร๊าฟ ม.4 24 8 15 47 39.17
  2 ชิษณุพงษ์ วุธนู นิค ม.3 9 15 17 41 34.17
  3 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ บิ๊ก ม.3 13 10 16 39 32.50
  4 นวภัทร พงษ์รัตนานุกูล ฮอม ม.4 8 12 17 37 30.83
  5 เกื้อกูล กันอินทร์ เกื้อ ม.3 11 10 14 35 29.17
  6 นราธิป ลาพร หนึ่ง ม.3 15 9 11 35 29.17
  7 สุพัฒน์ชัย แก้วใหม่ ปิกนิค ม.3 12 8 14 34 28.33
  8 พงษ์นรินทร์ ไชยวุฒิ โด่ง ม.3 9 10 14 33 27.50
  9 พีรวิชญ์ สินสกุลวิวัฒน์ แบงค์ ม.3 7 14 12 33 27.50
  10 ธนกฤต จันทร์ดี โอ๊ค ม.3 12 9 11 32 26.67
  11 ผลบุญ ผลานิสงค์ ใหญ่ ม.3 12 8 11 31 25.83
  12 ณัฐวัฒน์ สร้อยคำศิริกุล ปลื้ม ม.3 8 9 14 31 25.83
  13 วิรเดช ณ น่าน ดอม ม.3 14 6 11 31 25.83
  14 เฉลิมชนม์ นันทะเภรี ตี๋ ม.3 11 4 14 29 24.17
  15 วัชรพล บุญตา เดย์ ม.3 11 9 9 29 24.17
  16 ชัชวาลย์ ธรรมราช แมน ม.3 12 11 5 28 23.33
  17 อริญชัย นิลทะวงษ์ ปอนด์ ม.3 7 8 11 26 21.67
  18 ภูบดินทร์ ศรีราษฎ์ ภู ม.3 4 6 11 21 17.50
  19 ตุลภัทร หล้าแก้ว ปาล์ม ม.3 10     10 8.33
  20 ชยุตม์ แหลมมาก ดรีม ปวช.1       0 0.00

  ห้อง ม.1 - ม.2

  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม %
  40 40 40 120
  1 พสธร รวมเงิน อิกคิว ม.2 14 24 16 54 45.00
  2 ณัฎฐพล ไชยสลึ น่อล ม.2 18 14 19 51 42.50
  3 จิณณทัติ จักรปิง ภูฟ้า ม.1 17 22 11 50 41.67
  4 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ ม.1 18 10 21 49 40.83
  5 ธีรเมธ คำมี บอส ม.2 13 21 11 45 37.50
  6 ภูดิศ แสงทอง กัส ม.2 13 12 17 42 35.00
  7 นพดล ภิรัญคำ น๊อต ม.1 12 11 18 41 34.17
  8 สุวัชร ชำนาญชาติ น่าน ม.1 10 15 14 39 32.50
  9 ศิรวัฒน์ ปันวัง ปังปอด์ ม.2 12 12 14 38 31.67
  10 ปฐมพงศ์ ไชยวุฒิ ปลื้ม ม.2 9 9 13 31 25.83
  11 ปริญญา พรหมรักษ์ ปริ๊นท์ ม.1 8     8 6.67


 • คะแนนทดสอบ นักเรียนประจำ

  ห้อง A

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น สอบเมื่อ 29/7/2016 สอบเมื่อ 5/8/2016 สอบเมื่อ 7/8/2016
  คณิต 50 % คณิต 50 % คณิต 50 %
  1 วรมัณ เจริญลักษณกุล คอม 41 82 38 76 36 72
  2 ศิวณัฐ เรืองศักดิ์ คิง 39 78 35 70 34 68
  3 มงคลกิต โรจนศรีทองกุล ปิงปอง 39 78 33 66 36 72
  4 สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม ภู 36 72 30 60 30 60
  5 จักริน นาควัชระ โมสน์ 36 72 23 46 23 46
  6 ธีรดล ดาวบริบูรณ์ ออมสิน 35 70 33 66 34 68
  7 ณภัทร แย้มเยื้อน ต้อง 28 56 28 56 27 54
  8 อิศราพล ทิพยรักษ์ แทน 27 54 24 48 29 58
  9 ณัฐพนธ์ โชติพัฒนกิจ เจ 25 50 28 56 27 54
  10 อภิษฎา จันทรวงศ์กุล เบนซ์ 24 48 29 58 20 40
  11 กิตติเมศวน์ เจริญคำภิสิทธิ์ เอฟ 22 44 18 36 25 50
  12 ปนาพันธ์ จันทร์วงศ์ โปเต้ 21 42 16 32 22 44
  13 อภิวิชญ์ ถนอมสิน ชีตาร์ 19 38 17 34 22 44
  14 สิรภพ ใจปทุม เจ 18 36 10 20 14 28
  15 ภูมิพัฒน์ สุทธไชย ต้นน้ำ 16 32 16 32 18 36
  16 พชรพนธ์ สุทธินันท์ ฟลุ๊ค 16 32 15 30 17 34
  17 เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์ ไอซ์ 16 32 21 42 19 38
  18 ศตวรรษ สิงห์คำกุล ดาม 15 30 17 34 15 30
  19 สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์ บิว 14 28 14 28 12 24
  20 มณฑล ใจเที่ยง แบงค์ 14 28 17 34 11 22
  21 พรหมพันธ์ จันทร์เพชร เพชร 14 28 11 22 18 36
  22 ธนภัทร สิทธิวัง ปุณ 14 28 12 24 13 26
  23 กิตติพัทธ์ วิชาราช ฟีฟ่า 13 26 11 22 24 48
  24 สยุมพร พรหมสถิตย์ อิง 10 20 14 28 14 28
  25 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงษ์ แบงค์ 10 20 15 30 19 38
  26 สุขลำดอน สุขสะอาด นาย 9 18 14 28 13 26

  ห้อง B

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น สอบเมื่อ5/8/2016
  คณิต 50 %
  1 พัชรพล คำปิน เอิร์ท 28 56.00
  2 ณัฐดนัย คุณสิทธิ์ บอลลูน 26 52.00
  3 คณณ ชยพาณิชสกุล ดุ๊ก 21 42.00
  4 เขมชาติ วงศ์แก้ว เต้ย 20 40.00
  5 รัชพล ถนิมสุทธิ์ ปลื้ม 18 36.00
  6 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย แบงค์ 18 36.00
  7 ปัฐพี สุขสอาด เขต 18 36.00
  8 ปรัตถกร เปาป่า แฟ้ม 18 36.00
  9 นรินรักษา เชิดชู ยีส 16 32.00
  10 วัสนกร ใจแปง ตั้น 15 30.00
  11 กฤตภาส สระบัว เจได 15 30.00
  12 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ ฟลุ๊ค 14 28.00
  13 ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล วิน 13 26.00
  14 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ แพ็ค 12 24.00
  15 ชยพล สุทธหลวง ดั๊ม 8 16.00
  16 กันตพัฒน์ จันทร์คำ มิ๊ก 0 0.00
 • คะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษ สาขาแพร่ (คอร์สเทอม 2/60)

   

  ม.ต้น (ค้างคืน)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม
  100 คะแนน
  1 ด.ช.ชยานีนต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  69
  2 ด.ช.ฐิติศักดิ์ คำรังษี  49

   

  ม.ปลาย (ค้างคืน)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม
  60 คะแนน
  1 นาย บุญญพัฒ์ เมี่ยงสิทธิ์ 39
  2 นาย ณัชพล จันปวงเสน 20

   

   

  คะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษ สาขาแพร่ (คอร์สเทอม 2/60) ทดสอบเมื่อวันที่  18-19 พ.ย.60

   

 • คะแนนทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ สาขา ปทุมธานี

  คะแนนทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ สาขา ปทุมธานี เมื่อ 4 พ.ย.61

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  1 ชญาธิป  สมนาม บีช 25
  2 กฤตเมธ จันทสุด มิน 24
  3 พชร เพชรรัตน์ จ้าว 23
  4 อานนท์ สิทธิกัน บอล 20
  5 เมธาสิทธิ์ ปิจดี ฟอร์ม 19
  6 ยศกร ยะมงคล แฟ้ม 19
  7 อชิตพล สมบัติปัน โฟกัส 18
  8 บัณฑิต คำแก้ว โจ้ 17
  9 ชยางกูร ชัชวาล กูล 16
  10 ณัชพล จันปวงเสน ปู่ 16
  11 ธัญยธรณ์ เจริญพงษ์พาณิช ไท 16
  12 นภสินธุ์ โรจน์วิรัชวงศ์ เอิร์ธ 16
  13 ธนภัทร กลิ่นมาลา นัท 14
  14 อภิรักษ์ อินค้า เอม 13
  15 กษิดินทร ภูมินทร์ เคน 10
  16 ณชพล ยากับ ตั้น 10
  17 ต่อตระกูล ปันทา เจ๋ง 10
  18 นพโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล ฟลุ๊ค 9
  19 กอบณัช จินต๊ะโมกข์ กันต์ 8
  20 ฤทธิ์นริน รินฤทธิ์   7
  21 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ -
  22 ธนัช ใจสมบูรณ์ เฮิร์ท -

   

   

 • คะแนนทดสอบ หลังเรียน ห้องเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง นายสิบ 21 ต.ค.60 (คอร์สตุลาคม 60)

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนน ไทย (10) คะแนน Eng (20) คะแนน วิทย์ (35) คะแนน คณิต (35) คะแนนรวม (100)
  1 ชยพันธ์  สุภสิทธิ์มงคล 5 15 15 20 55
  2 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 2 14 11 22 49
  3 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 4 9 13 8 34
  4 พรเทพ  ถาวรสุข 4 10 11 7 32
  5 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 2 8 10 10 30
  5 ภาณุพงศ์ บุญสงบ 6 7 8 9 30
  5 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 5 5 8 12 30
  5 ณัฐพล  จันปวงเสน 4 5 12 9 30
  6 ธนาธิป มีศรี 2 7 8 11 28
  6 วิรเดช ณ น่าน 3 7 10 8 28
  6 สิรภพ ใจปทุม 3 7 10 8 28
  6 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 2 8 9 9 28
  6 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ 2 6 8 12 28
  7 ชินดนัย นิลคง 3 9 7 8 27
  7 ชิษณุพงษ์  วุธนู 3 9 8 7 27
  7 กิตติพัทธ์ วิชาราช 3 6 8 10 27
  7 สิทธิศํกดิ์  จิตฤทธ์ 5 10 6 6 27
  8 พัชรพล คำปิน 4 5 8 9 26
  8 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 1 7 7 11 26
  8 ปรัตถกร เปาป่า 2 8 7 8 25
  8 ชยพล สุทธหลวง 1 5 9 10 25
  8 ชาญวิทย์  วิชาชัย 2 10 6 7 25
  8 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 2 8 7 8 25
  8 ณัชพล  พรหมต๊ะ 2 5 6 12 25
  9 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 0 3 14 7 24
  9 พชร  ขันอาษา 3 10 6 5 24
  9 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย 5 6 7 6 24
  9 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 4 4 8 8 24
  10 ธนทัต  จันป้อตา 1 4 10 8 23
  11 สหัสวรรษ  ธูปทอง 2 5 7 8 22
  11 วัสนกร ใจแปง 2 6 5 9 22
  11 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 3 4 7 8 22
  11 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 1 8 9 4 22
  12 ปัฐพี  สุขสะอาด 2 2 10 7 21
  12 ภคพล  เจนใจ 2 7 8 4 21
  13 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 2 3 9 6 20
  13 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 3 4 7 6 20
  13 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 1 4 8 7 20
  14 ศิวกร สังข์อาษา 4 5 6 4 19
  14 นพเก้า  บุรา 0 4 8 7 19
  15 พีระพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 2 4 5 7 18
  15 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 2 5 3 8 18
  16 สุรสิงห์  มูลสันเที๊ยะ 2 5 5 5 17

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องนายสิบฯ วันที่ 9 ต.ค.60 (วิทยาศาสตร์)

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล วิทยาศาสตร์
  (เต็ม 90 คะแนน)
  1 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 38
  2 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 30
  3 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 30
  4 เจติภูมิ  พันธ์ทา 23
  5 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 22

   

  ** ทดสอบ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 60

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 14 ต.ค.60 (ภาษาอังกฤษ)

  logo

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
  (เต็ม 100 คะแนน)
  อันดับ
  1 จักริน  นาควัชระ 52 1
  2 พชร  ขันอาษา 47 2
  3 ภคพล  เจนใจ 46 3
  4 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 44 4
  5 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 38 5
  6 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 38 5
  7 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 37 6
  8 ชิษณุพงษ์  วุธนู 36 7
  9 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ 36 7
  10 ณัชพล  พรมต๊ะ 35 8
  11 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 34 9
  12 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 34 9
  13 สิรภพ ใจปทุม 33 10
  14 ณัชพล  จันปวงเสน 33 10
  15 พัชรพล คำปิน 32 11
  16 กิตติพัทธ์ วิชาราช 32 11
  17 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 32 11
  18 พรเทพ  ถาวรสุข 32 11
  19 ชยพล สุทธหลวง 32 11
  20 ธนาธิป มีศรี 32 11
  21 เจติภูมิ  พันธ์ทา 32 11
  22 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 31 12
  23 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 31 12
  24 ภาณุพงศ์ บุญสอน 31 12
  25 วิรเดช ณ น่าน 31 12
  26 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 31 12
  27 วัสนกร ใจแปง 30 13
  28 ธนทัต  จันป้อตา 30 13
  29 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 30 13
  30 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 29 14
  31 ศิวกร สังข์อาษา 29 14
  32 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 28 15
  33 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 27 16
  34 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 27 16
  35 ปรัตถกร เปาป่า 27 16
  36 ชินดนัย นิลคง 27 16
  37 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 26 17
  38 สหัสวรรษ  ธูปทอง 26 18
  39 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 25 19
  40 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 24 20
  41 ชาญวิทย์  วิชาชัย 23 21
  42 นพเก้า  บุรา 23 21
  43 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย 22 22
  44 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 20 23
  45 ณัฐชน  มีสุข    
  46 สิทธิกร  จงฤาษา    
  47 จิรกิตต์ สายโสภา     
  48 สัจจชน พรหมรักษ์    
  49 ราชัน  ชัยนนถี    
  50 กฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา    
  51 ศุภรภัทร์  ภูคงน้ำ    
  52 ชยาวัฒน์  ชมมัชยา    
  53 ปัฐพี  สุขสะอาด    
  54 วัชรวี เอื้ออารีย์ราช     
  55 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์    

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 16 ตุลาคม 2560 (สังคมศึกษา)

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล สังคมศึกษา
  (เต็ม 100 คะแนน)
  1 สิรภพ ใจปทุม 54
  2 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 53
  3 วัสนกร ใจแปง 53
  4 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 52
  5 จักริน  นาควัชระ 50
  6 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ 50
  7 เมธาสิทธิ์  โยมศรีเคน 50
  8 นรินรักษา  เชิดชู 50
  9 นพเก้า  บุรา 49
  10 ไอศูรย์  จันทะเสน 49
  11 ชัยภัทร  บุญมงคลกิจ 49
  12 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 47
  13 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 47
  14 โอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม 47
  15 ณัชพล  พรมต๊ะ 46
  16 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 46
  17 ณัชพล  จันปวงเสน 46
  18 รัฐภูมิ  คำราม 46
  19 พชร  ขันอาษา 45
  20 พัชรพล คำปิน 45
  21 ชินดนัย นิลคง 44
  22 ชิษณุพงษ์  วุธนู 44
  23 ชาตโยดม  ดำเล็ก 44
  24 ปิติพงศ์  ดีรอด 44
  25 นฤเบศร์  แจ่มแสง 44
  26 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 43
  27 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 43
  28 ปรัตถกร เปาป่า 42
  29 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 42
  30 ปุณณวิชญ์  ศรีเสมอ 42
  31 ชัชช์  ชัยมงคลกิจ 42
  32 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 41
  33 ธนทัต  จันป้อตา 41
  34 สหัสวรรษ  ธูปทอง 41
  35 ณรงค์ฤทธิ์  หัตถนิรันดร์ 41
  36 รัตนพงศ์  เฉยฉิว 41
  37 ชนะศึก  คำวงศ์ 41
  38 กิตติพัทธ์ วิชาราช 40
  39 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา 40
  40 สุเมธ สว่างวงศ์ 40
  41 ตะวันชาติ  ธนีคุณ 40
  42 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 39
  43 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 38
  44 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 38
  45 ภคพล  เจนใจ 38
  46 ธีรเดชา  คฤหนนท์ 38
  47 ชาญวิทย์  วิชาชัย 38
  48 ญาณธร  ดีสอน 37
  49 กฤตภาส  สระบัว 37
  50 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 36
  51 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์ 36
  52 นรวิชญ์  ไชยศรี 36
  53 เกียรติคุณ  ขุนเม่น 36
  54 ธีระชัย  คูตระกูล 36
  55 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 35
  56 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 35
  57 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 35
  58 เจติภูมิ  พันธ์ทา 34
  59 พีระภาส  แสงสุริย์ 34
  60 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์แย 33
  61 ชยพล สุทธหลวง 32
  62 ปราการเทพ  ขันประมาณ 32
  63 วิรเดช ณ น่าน 31
  64 ภาณุพงศ์ บุญสอน 31
  65 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 31
  66 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 29
  67 ชัชวาล  ธรรมราช 29
  68 ธนาธิป มีศรี 28
  69 ธีณปัช  ศรีทองคำ 26
  70 ณัฐตพล  ภูทองเงิน 25
  71 ภูริธรรม  ธรรมราช 25
  72 ชนกชลน์  สุวรรณเรือง 25
  73 ปัฐพี  สุขสะอาด 24
  74 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 22
  75 วรเชษฐ์  ดอกยี่โถ 21

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 19 ตุลาคม 2560 (ภาษาไทย)

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
  (เต็ม 100 คะแนน)
  1 สิรภพ ใจปทุม 54
  2 ชิษณุพงษ์  วุธนู 51
  3 พรเทพ  ถาวรสุข 51
  4 ชินดนัย นิลคง 50
  5 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 49
  6 ณัชพล  จันปวงเสน 47
  7 วัสนกร ใจแปง 44
  8 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 44
  9 ณัชพล  พรมต๊ะ 44
  10 เจติภูมิ  พันธ์ทา 44
  11 ธนทัต  จันป้อตา 43
  12 พชร  ขันอาษา 42
  13 สุเมธ สว่างวงศ์ 42
  14 ปรัตถกร เปาป่า 40
  15 ภคพล  เจนใจ 40
  16 วิรเดช ณ น่าน 40
  17 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 39
  18 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 39
  19 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 39
  20 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 38
  21 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 38
  22 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 37
  23 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 37
  24 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 36
  25 ชาญวิทย์  วิชาชัย 36
  26 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย 36
  27 สหัสวรรษ  ธูปทอง 35
  28 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 34
  29 กิตติพัฒน์  แสงจันทร์แย 34
  30 ภาณุพงศ์ บุญสอน 34
  31 นพเก้า  บุรา 32
  32 กิตติพัทธ์ วิชาราช 32
  33 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 32
  34 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 31
  35 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 30
  36 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 30
  37 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 28
  38 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 27
  39 ชยพล สุทธหลวง 25
  40 พัชรพล คำปิน 22
  41 ปัฐพี  สุขสะอาด 21
  42 ธนาธิป มีศรี 17
  43 จักริน  นาควัชระ  
  44 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ  
  45 เมธาสิทธิ์  โยมศรีเคน  
  46 นรินรักษา  เชิดชู  
  47 ไอศูรย์  จันทะเสน  
  48 ชัยภัทร  บุญมงคลกิจ  
  49 โอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม  
  50 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์  
  51 รัฐภูมิ  คำราม  
  52 ชาตโยดม  ดำเล็ก  
  53 ปิติพงศ์  ดีรอด  
  54 นฤเบศร์  แจ่มแสง  
  55 ปุณณวิชญ์  ศรีเสมอ  
  56 ชัชช์  ชัยมงคลกิจ  
  57 ณรงค์ฤทธิ์  หัตถนิรันดร์  
  58 รัตนพงศ์  เฉยฉิว  
  59 ชนะศึก  คำวงศ์  
  60 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา  
  61 ตะวันชาติ  ธนีคุณ  
  62 ธีรเดชา  คฤหนนท์  
  63 ญาณธร  ดีสอน  
  64 กฤตภาส  สระบัว  
  65 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์  
  66 นรวิชญ์  ไชยศรี  
  67 เกียรติคุณ  ขุนเม่น  
  68 ธีระชัย  คูตระกูล  
  69 พีระภาส  แสงสุริย์  
  70 ปราการเทพ  ขันประมาณ  
  71 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง  
  72 ชัชวาล  ธรรมราช  
  73 ธีณปัช  ศรีทองคำ  
  74 ณัฐตพล  ภูทองเงิน  
  75 ภูริธรรม  ธรรมราช  
  76 ชนกชลน์  สุวรรณเรือง  
  77 วรเชษฐ์  ดอกยี่โถ  

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

 • คะแนนทดสอบ ห้องรวม ม.ปลาย 5 ต.ค.60 (อังกฤษ)

   

  logo

   

  ลำดับ ชื่อ - สกุล อังกฤษ (เต็ม 100 คะแนน)
  1 ณัฐชน  มีสุข 75
  2 จิรกิตต์ สายโสภา  68
  3 จักริน  นาควัชระ 63
  4 ราชัน  ชัยนนถี 60
  5 ศุภรภัทร์  ภูคงน้ำ 59
  6 สิทธิกร  จงฤาษา 57
  7 พชร  ขันอาษา 52
  8 สัจจชน พรหมรักษ์ 47
  9 พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์ 43
  10 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 42
  11 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 42
  12 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 40
  13 กฤษณ์ศิธัช  ฐิติโภคา 39
  14 วิรเดช ณ น่าน 38
  15 ชยาวัฒน์  ชมมัชยา 37
  16 ธนาธิป มีศรี 37
  17 ณัชพล  พรมต๊ะ 36
  18 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 36
  19 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 36
  20 ปรัตถกร เปาป่า 36
  21 วัชรวี เอื้ออารีย์ราช  36
  22 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 36
  23 พัชรพล คำปิน 35
  24 ธนทัต  จันป้อตา 35
  25 รัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 35
  26 สิรภพ ใจปทุม 35
  27 ชินดนัย นิลคง 35
  28 ภาณุพงศ์ บุญสอน 34
  29 กิตติพัทธ์ วิชาราช 33
  30 ปัฐพี  สุขสะอาด 33
  31 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 33
  32 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 31
  33 ชิษณุพงษ์  วุธนู 31
  34 จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์ 31
  35 สหัสวรรษ  ธูปทอง 31
  36 ชยพัทธ์  สุภสิทธ์มงคล 30
  37 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย 29
  38 พรรณนรี  น้อยทุ่ง 29
  39 วัสนกร ใจแปง 28
  40 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 27
  41 กัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก 27
  42 ศุภสัณห์  สิงห์รักษ์ 27
  43 ชยพล สุทธหลวง 26
  44 เจติภูมิ  พันธ์ทา 26
  45 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ 25
  46 นพเก้า  บุรา 24
  47 ศิวกร สังข์อาษา 22
  48 พีรพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย
  49 พรเทพ  ถาวรสุข
  50 ภคพล  เจนใจ
  51 อัจฉริยะ  เฉลิมกิจ
  52 ชาญวิทย์  วิชาชัย
  53 กฤตเมธ  โพคาวัฒน์

   

  ** ทดสอบเมื่อวันที่ 5 ต.ค.60

 • คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร คณิตศาสตร์ (เรขาคณิต) 18 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

   

 • คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ 11 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

   

 • คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้าฯ - ช่างฝีมือ วิชาคณิตศาสตร์ (สถิติ) 19 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

  logo

   

  ลำดับที่ได้ ชื่อ - สกุล คะแนน คณิต (40)
  1 พีระพัชร์  วงศ์แก้วอนันต์ 17
  2 ภูริธรรม์ ธรรมราช 15
  3 ณัฐชนน  ไชยศิลป์ 13
  3 จีราวัฒน์  บุญชัยนพรัตน์ 13
  4 รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์ 12
  5 ชัยภัทร บุญมงคลกิจ 11
  5 ธีระชัย คูตระกูล 11
  5 กฤตภาส  สระบัว 11
  6 เมธาสิทธิ์  วงษ์สมัย 10
  7 ศิวกร  สังข์อาษา 9
  7 ญาณาธร ดำสอน 9
  7 ชนะศึก คำวงค์  9
  8 ศักดิ์ณานนท์  จิตกว้าง 8
  9 ปัฐพี  สุขสอาด 6
    สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา  
    ปิติพงศ์  ดีรอด  
    นรินรักษา เชิดชู  
    ชัชวาล ธรรมราช  
 • คะแนนทดสอบ ห้องไฟฟ้าฯ , ปูพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ 25 พ.ย.60 (สาขาน่าน)

  logo

   

  วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ห้อง คะแนนเต็ม 100
  1 สรศักดิ์ เกษมะณี ไฟฟ้า 49
  2 ธนกร วันดี ไฟฟ้า 41
  3 อธิตพล สมบัติปัน ไฟฟ้า 36
  4 ศักดิวัช นันศิริ ไฟฟ้า 27
  5 ณัธวัตร ดวงตา ปูพื้นฐาน 49
  6 เมธาสิทธิ์ ปัจดี ปูพื้นฐาน 61
  7 ต่อตระกูล ปันทา ปูพื้นฐาน 42
  8 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ปูพื้นฐาน ไม่ได้ทดสอบ  คะแนนทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น GCT สาขาน่าน (เฉพาะเด็กค้างคืน) วันที่ 25 พ.ย.60

 • คะแนนทดสอบ โพสต์เทส จ.กทม.ฯ 17 ก.ย. 59