เตรียมทหาร

 • กำหนดการสอบเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ประจำปี 2563

  กำหนดการสอบเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ประจำปี 2563

 • คอร์สอยู่ประจำ 62 (ครึ่งปีหลัง)

   

  allyearUpdateOct62รับจำนวนจำกัด  

  เต็มแล้วไม่รับเพิ่ม รีบจองสิทธิ์ด่วน !!

  - ช่างฝีมือทหาร นร.ช่างการไฟฟ้า กฟภ. เหลือ  2  ที่นั่ง

  - เตรียมทหาร   เหลือ  4  ที่นั่ง

  - นายสิบ ทบ. จ่า ทอ. ทร.  เหลือ  4  ที่นั่ง

  - ห้องดรอป (ทุกหลักสูตร)  เหลือ  4  ที่นั่ง

   
  ** เริ่มเรียน  26 ตุลาคม 2562 จนถึงวันสอบ **

   

    
 • คอร์สอยู่ประจำ ตลอดปี 62 สำหรับน้องเคยผ่านรอบแรก

 • คอร์สอยู่ประจำ ตลอดปี 62 ไปโรงเรียน

 • คอร์สเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 2

  รับสมัครคอร์สเสาร์ - อาทิตย์ เทอม 2 ทุกสาขาของ GCT , กทม.(คลองสี่ ปทุมฯ) น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และ กาฬสินธุ์

 • คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร คณิตศาสตร์ (เรขาคณิต) 18 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

   

 • คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ 11 พ.ย.60 (สาขาปทุมธานี)

   

 • คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วิชาภาษาไทย+วิชาสังคม 2 ธ.ค.60 (สาขาปทุมธานี)

  logo

   

  ลำดับที่ได้ ชื่อ - สกุล คะแนน ไทย (50) คะแนน สังคม (50) คะแนนรวม(100)
  1 สิรภพ ใจปทุม 29 27 56
  2 จักริน  นาควัชระ 19 28 47
  3 ชินดนัย นิลคง 18 26 44
  4 กิตติพัทธ์ วิชาราช 19 21 40
  4 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์ 22 18 40
  5 วัสนกร ใจแปง 19 20 39
  6 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ 21 17 38
  6 พัชรพล คำปิน 16 22 38
  7 ชิษณุพงษ์  วุธนู 19 18 37
  7 กฤษฎา  รัตนพลแสน 22 15 37
  8 พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์ 18 18 36
  9 ศตวรรษ  สิงห์คำกุล 16 18 34
  9 ภัทรนันท์  ใจอาสา 15 19 34
  9 ปรัตถกร เปาป่า 15 19 34
  9 วิรเดช ณ น่าน 17 17 34
  10 ธนาธิป มีศรี 14 19 33
  11 ภคพล  เจนใจ 17 15 32
  12 พรหมพันธุ์ จันทรเพชร 19 12 31
  12 ภาณุพงศ์ บุญสอน 14 17 31
  13 ชยพันธ์  สุภสิทธิ์มงคล 16 14 30
  13 สุรสิงห์  มูลสันเทียะ 14 16 30
  14 พชรพนธ์ สุทธินันท์ 17 11 28
  15 ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์ 13 14 27
  16 ธนพัฒน์  สังข์แก้ว 8 12 20

   

  คะแนนทดสอบ ห้องเตรียมทหาร วิชาภาษาไทย+วิชาสังคม 2 ธ.ค.60 (สาขาปทุมธานี)

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
   ไทย-สังคม(15)
  อังกฤษ(35)
  วิทย์ฯ(35)
  คณิตฯ(15)
  รวม 100 คะแนน
  1
  นายโอบเอื้อ  ไกรทรัพย์สม
  ม.4
  5
  2
  8
  14
  29
  2
  นายศุภลักษณ์  อรัญบุญ
  ม.4
  2
  5
  7
  14
  28
  3
  นายปราการเทพ  ขันประมาณ
  ม.4
  6
  4
  8
  10
  28
  4
  นายสุเมธ  สง่าวงศ์
  ม.4
  6
  3
  11
  8
  28
  5
  นายรัตนพงษ์  เฉยฉิว
  ม.4
  7
  5
  9
  6
  27
  6
  นายนัฐตพล  ภูทองเงิน
  ม.4
  6
  2
  10
  8
  26
  7
  นายเพรียวพันธุ์  คำลือ
  ม.4
  2
  5
  6
  8
  21
  8
  นายชนกชลน์  สุวรรณเรือง
  ม.4
  3
  2
  10
  6
  21
  9
  นายพีรพัฒน์  วุฒิเดช
  ม.4
  3
  4
  8
  5
  20

   

  ห้องช่างฝีมือทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
  อังกฤษ(25)
  คณิตฯ(50)
  วิทย์ฯ(50)
  ไทย-สังคม(25)
  รวม 150 คะแนน
  1 ด.ช.ญาณภัทรฒ์  วงศ์ประเสริฐ ม.3 5 29 14 2 50
  2 นายนัฐพงษ์  ไพศาล ม.3 8 24 12 5 49
  3 นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ ม.3 5 23 15 5 48
  4 นายเตชาพนธ์  ตุระซอง ม.3 7 21 15 4 47
  5 ด.ช.ณัฐวุฒิ  วงศ์หิน ม.3 5 25 13 3 46
  6 นายคุณานนท์  อาจหาญ ม.3 6 17 13 5 41
  7 นายคชานนท์  สีหลิ่ง ม.3 4 19 12 4 39
  8 นายสมัชชา  ขันธ์เดช ม.3 3 15 12 7 37
  9 ด.ช.รัชดนย์  เพชรมูล ม.3 5 19 12 1 37
  10 นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์ ม.3 3 17 9 4 33
  11 นายพัชรพล  จันโดน ม.3 3 12 13 5 33
  12 น้องเบสท์ ม.3 7 8 10 3 28
  13 ด.ช.ภัทรดนัย  ทุ่มจันทร์ไตร ม.3 5 6 7 4 22
  14 ด.ช.ณัฐวีร์  ยืนยงชาติ ม.3 2 7 7 2 18

   

   ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา กาฬสินธุ์ คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ
  ชื่อ - สกุล
  ชั้น
  อังกฤษ(40)
  คณิตฯ(40)
  วิทย์ฯ(40)
  ไทย-สังคม(40)
  รวม 160 คะแนน
  1 ด.ญ.บุญฑริก  กายาผาด ม.2 29 16 20 17 82
  2 ด.ช.พิชัยภูษิต  บัวมาตย์ ม.2 11 20 26 10 67
  3 ด.ช.เกียรติศักดิ์  นาถมทอง ม.1 12 14 14 13 53
  4 ด.ช.ธนะพล  ภูสมมา ม.1 13 18 15 7 53
  5 ด.ช.ศุภวิชต์  นาถมทอง ม.2 20 9 13 10 52
  6 ด.ญ.อนุรดี  พันธุ์สะอาด ม.2 19 15 12 5 51
  7 ด.ช.วุฒิพร   พรมลี ม.2 12 18 10 11 51
  8 ด.ช.อภิรักษ์  ดาวพร้อม ม.2 13 16 6 9 44
  9 ด.ช.เตชิด  บุญหล้า ม.1 12 15 7 10 44
  10 ด.ช.ปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล ม.2 11 10 10 12 43
  11 ด.ช.ศรุต  นาถมทอง ม.1 6 13 9 8 36

   

  *ทดสอบเมื่อ 15 ก.ย.61

 • คะแนนทดสอบหลังเรียน สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ห้องเตรียมทหาร สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล อังกฤษ (15) คณิต(35) วิทย์(35) ไทย - สังคม(15) คะแนนรวม(100)
  1 นายปิยะวัฒน์  จันทร์คำ 8 7 9 10 34
  2 นายวิชกร  ณ วิเชียร 5 7 9 11 32
  3 นายจารุวัฒน์  จินะรักษ์ 5 3 8 12 28
  4 นายจิราธิป  อุดคำเที่ยง 3 3 6 16 28
  5 นายเนฌานนท์  สนทิม 10 1 8 9 28
  6 นายวัรชน  แช่เอื้อ 3 3 4 12 22
  7 นายชนิตพล  เงินจันติ๊บ 4 5 4 8 21
  8 นายนิพิฐพนธ์  หาดจันทร์ 2 2 7 9 20
  9 นายภูดิศ  แสงทอง 4 2 2 8 16
  10 นายพศธร  รวมเงิน 3 4 7 0 14
  11 นายพงศกร  น้อยคง 4 4 4 0 12
  12 นายภัทรพงศ์   ปาละ 1 1 3 6 11
  13 นายพุฒิพงค์  ชัยวุฒิ 1 0 0 0 1
  14 นายอัษฏาวุธ  ตาสาย          

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

   

   ห้องไฟฟ้า สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล คณิต(50) อังกฤษ(25) วิทย์(50) ไทย - สังคม(25)  คะแนนรวม(150)
  1 ด.ช.ภัทรพล วงษ์สิน 9 10  11  37
  2 ด.ช.สุวัชร ชำนาญชาติ  10 16  37
  3 ด.ช.ต่อตระกูล ปันทา 11  10  34
  4 ด.ช.ธัชธรรม เขียวคำอ้าย 13  14  34
  5 ด.ช.จิณณทัติ จักรปิง 10 6 14 4 34
  6 ด.ช.ภาคภูมิ อินณราช 15 2 31
  7 ด.ช.ธนภัทร จิตวงศนันท์ 10  5 7 5 27

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

  ห้องปูพื้นฐาน (น้อง ม.1 - ม.2) สาขา น่าน คอร์สเทอม 1/2561 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

  ลำดับ ชื่อ - สกุล ชั้น อังกฤษ(40) คณิต(40) วิทย์(40) ไทย - สังคม(40) คะแนนรวม(160)
  1 ด.ช.กฤษนัย  สอนยศ ม.2 13 11 10 15 49
  2 ด.ช.เสฎฐวุฒิ  ไชยเรือน ม.1 12 10 12 11 45
  3 ด.ช.กรกฤษ  นวลคำวัง ม.1 9 6 13 14 42
  4 ด.ช.นิติ  ปันปวง ม.2 10 10 10 12 42
  5 ด.ช.ธีรภัทร  อินสองใจ ม.1 7 9 9 9 34
  6 ด.ช.ณภัทร  จิตวงศนันท์ ม.3 10 5 - - 15

  * ทดสอบเมื่อ 2 ก.ย.61

 • คะแนนทดสอบห้องเตรียมทหาร 20 ส.ค.60

   

   

  คะแนนทดสอบ (ห้องเตรียมทหาร) วันอาทิตย์ที่20 สิงหาคม2560

   
   

   

  ลำดับ

  ชื่อ - นามสกุล

  ชื่อเล่น

  ชั้น

  คะแนน

  Eng

  คะแนน

  คณิตฯ

  คะแนนรวม

  เต็ม80

   

  1

  จักริน นาควัชระ

  โมสต์

  Drop

  11

  29

  40

   

  2

  สิทธิศักดิ์ จิตฤทธิ์

  บิว

  ม.5

  15

  19

  34

   

  3

  วิรเดช ณ น่าน

  ดอม

  ม.4

  13

  20

  33

   

  4

  พรหมพันธุ์ จันทรเพชร

  เพชร

  Drop

  11

  20

  31

   

  5

  วัสนกร ใจแปง

  ตั้น

  Drop

  9

  22

  31

   

  6

  เกียรติภูมิ ศิริประพันธ์รัตน์

  ไอซ์

  Drop

  10

  21

  31

   

  7

  พัชรพล คำปิน

  เอิร์ท

  ม.4

  10

  21

  31

   

  8

  ชิษณุพงษ์ วุธนู

  นิค

  ม.4

  14

  14

  28

   

  9

  ปัฐพี สุขสะอาด

  เขต

  ม.4

  11

  17

  28

   

  10

  พชรพนธ์ สุทธินันท์

  ฟลุ๊ค

  Drop

  13

  14

  27

   

  11

  กิตติพัทธ์ วิชาราช

  ฟีฟ่า

  Drop

  10

  16

  26

   

  12

  สิรภพ ใจปทุม

  เจ

  ม.5

  13

  13

  26

   

  13

  พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์

  เต้ย

  ม.4

  13

  13

  26

   

  14

  พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์

  บิ๊ก

  ม.4

  13

  13

  26

   

  15

  รัชพล อินทร์ประสิทธิ์

  ฟลุ๊ค

  ม.4

  16

  10

  26

   

  16

  ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล

  วินด์

  Drop

  11

  14

  25

   

  17

  ชินดนัย นิลคง

  แว๊ด

  ม.4

  10

  15

  25

   

  18

  ศตวรรษ สิงห์คำกุล

  ดาม

  Drop

  12

  12

  24

   

  19

  เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย

  แบงค์

  Drop

  9

  14

  23

   

  20

  ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์

  แบงค์

  ม.5

  7

  15

  22

   

  21

  จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์

  แพ๊ค

  ม.4

  9

  13

  22

   

  22

  ธนาธิป มีศรี

  เมฆ

  ม.4

  3

  18

  21

   

  23

  นรินรักษา เชิดชู

  ยีสต์

  ม.4

  8

  12

  20

   

  24

  ปรัตถกร เปาป่า

  แฟ้ม

  Drop

  11

  8

  19

   

  25

  ณัฐชนน ไชยศิลป์

  เฟรม

  ม.4

  7

  12

  19

   

  26

  ชยพล สุทธหลวง

  ดั้ม

  Drop

  7

  11

  18

   

  27

  ศิวกร สังข์อาษา

  ปลื้ม

  ม.4

  6

  8

  14

   

   

 • ค่ายติวเข้ม เดือนตุลา 62

  icon05

     รับสมัคร คอร์สเข้าค่ายติวเข้ม ช่วงปิดเทอม เดือนตุลา ปี 62 ค่ายใหญ่ปทุมธานี  new

             เป็นคอร์สที่น้อง ๆ ทุกระดับชั้น ใช้เป็นช่วงทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อใช้สำหรับการสอบจริงในช่วงต้นปี ของทุกปี โดยน้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกทำโจทย์ หลังจากจบคอร์สนี้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดมากยิ่งขึ้น

   

   เริ่มเข้าค่าย 5 - 19 ตุลาคม 2562 ที่สถาบันกวดวิชา เกรทคาเด็ท ติวเตอร์ : Great Cadet Tutor : GCT ทุกสาขา

   ชมบรรยากาศค่ายปิดเทอมของ GCT 

   

 • ประชาสัมพันธ์

   

   

   

   

   

   

   

 • ผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร ปี62

  ผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร ปี62

   

   

  ตำรวจ

  ทหารบก

   ทหารอากาศ

  ทหารเรือ

  สมัคร

  สมัครออนไลน์

  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

  ประกาศรับสมัครภาคใต้

  ประกาศรับจากข้าราชการตำรวจ

   4 ม.ค.-10ก.พ.62
  >>สมัครที่นี่
  >>ระเบียบการ
  >>คะแนนเพิ่ม
   14 ม.ค.-28 ก.พ.62
  >>สมัครที่นี่
  >>ระเบียบการ
   4 ม.ค.-20 ก.พ.62
  >>สมัครที่นี่
  >>ประกาศรับสมัคร
  >>ระเบียบการ
  >>แบบฟอร์มต่างๆ
  สอบรอบวิชาการ 16 มีนาคม 2562 
  @ธรรมศาสตร์ รังสิต
   18 มีนาคม 2562 
  เวลา 13.00 - 1700
  @ธรรมศาสตร์ รังสิต
   23 มีนาคม 2562
  เวลา 13.00-17.00น.
  @ธรรมศาสตร์ รังสิต
   17 มีนาคม 2562
  เวลา 09.30 -12.30น.
  @ธรรมศาสตร์ รั
   ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 22 มีนาคม 2562
  www.admission.rpca.ac.th

  www.precadet.rpca.ac.th
  www.rpca.ac.th
   27 มีนาคม 2562
  www.crma.ac.th
  www.rta.mi.th
   27 มีนาคม 2562
  www.admission.nkrafa.com
  www.nkrafa.ac.th
  www.nkrafa.rtaf.mi.th
   27 มีนาคม 2562
  www.rtna.ac.th
  www.navy.mi.
   รายงานตัวเลือกเหล่า  29 มีนาคม 2562 
  @รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
   29 มีนาคม 2562
  @รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
   29 มีนาคม 2562 
  @ รร.นนก.ดอนเมือง
  08.00-10.00น.
   29 มีนาคม 2562 
  @รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
  สอบรอบสอง

  30 มีนาคม , 5-12 เมษายน 2562
  @รพ.ตำรวจ

  • ตรวจร่างกาย
  • พิมพ์ลายนิ้วมือ


  @รร.นายร้อยตำรวจ

  • ยื่นคะแนนรอบ2(5เมษา)
  • สอบพลศึกษา
  • สอบสัมภาษณ์

  31 มีนาคม , 5 -8 เมษายน 2562
  @รร.จปร นครนายก

  • ตรวจร่างกาย
  • สอบพลศึกษา
  • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

  *ค่าตรวจ 1050 บาท

  30 มีนาคม 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง

  • ทดสอบวิภาววิสัย

  5-8 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง

  • ตรวจร่างกาย
  • สอบพลศึกษา
  • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

  31 มีนาคม , 5 -9 เมษายน 2562
  @รร.นายเรือ

  • ทดสอบสุขภาพจิต
  • ตรวจร่างกาย
  • สอบพลศึกษา
  • สัมภาษณ์ท่วง
  ประกาศผลสอบ
  (รอบสุดท้าย)

  19 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  19 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  19 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  17 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  สำรองรอบสุดท้าย ประเภททั่วไป รอรายละเอียด
  ประเภทภาคใต้ รอรายละเอียด
  ตัวจริง รอรายละเอียด
  ตัวสำรอง รอรายละเอียด
  รอรายละเอียด

  ทหารเรือ(ตัวจริง)
  ทหารเรือ(สำรอง)

  รอรายละเอียด

  ตำรวจน้ำ(ตัวจริง)ดูที่นี่
  ตำรวจน้ำ(สำรอง)

  รายงานตัวบุคคลตัวจริงและสำรอง 22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง
  22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง
  22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเมือง
  22 เมษายน 2562
  @รร.นนก.ดอนเ
  บุคคลตัวจริงรายงานตัว ทำสัญญาเข้าเป็นนตท. 26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร 
  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร 
  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร 
  บุคคลสำรองรายงานตัวรักษาสิทธิ์  26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
   26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
   26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร
   26 เมษายน 2562
  @โรงเรียนเตรียมทหาร

   

  รวมลิ้งค์หน้าตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียน นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ ประจำปี 62

   

   

  อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

   

 • ระเบียบการสอบทุกเหล่าทัพ

 • รับสมัคร คอร์สตลอดปี 62

   

 • รับสมัครคอร์ส อยู่ประจำ ตลอดปี 63

 • อยู่ประจำตลอดปี 61 - 62

      

        เป็นคอร์สเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการหวังผลการสอบสูงสุด โดยคอร์สอยู่ประจำของสถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor นั้น จะมีน้อง 2 กลุ่ม คือ

                 1. น้องที่มีวุฒิ ม.4 แล้ว  และดรอปการเรียนในโรงเรียนปกติ (ม.5 - ม.6) เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมด ให้กับการติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร / ช่างฝีมือทหาร / ช่างกรมอู่ทหารเรือ / นายสิบทหารบก / จ่าอากาศ / นักเรียนช่างการไฟฟ้า กฟภ. ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์  ไม่ต้องกังวลกับการเรียนในโรงเรียนปกติ เช่น  การบ้าน กิจกรรม ฯลฯ

                 2. น้องอยู่ประจำ (ม.1 - ม.6) มาอยู่ประจำที่สถาบันของเรา พร้อมกับเรียนในโรงเรียนไปด้วย  โดยน้องต้องย้ายมาเรียนโรงเรียนที่สถาบันจัดเตรียมไว้ให้  ซึ่งทางสถาบันของเรา มีรถรับ - ส่ง ในการไปเรียนทุกวัน และอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์

   

  สถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor : GCT  เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ดูแลน้องๆ ทุกคนด้วยความจริงใจ มีระบบ e-Learning ที่ทันสมัย และคลังข้อสอบเก่ามากกว่า 10,000 ข้อสามารถปูพื้นฐานน้องๆ ที่มีความสนใจให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า  "พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้"

  สมัครเรียนคอร์สอยู่ประจำ 61 (ครึ่งปีหลัง)

   

  รายละเอียด

  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 09 : 00 - 21 : 00 น.
  มีสอนเสริมทุกวัน เวลา 22 : 00 - 24 : 00 น.
  มีการสอนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ทุกบ่ายวันอาทิตย์
  พักอาศัยอยู่ประจำกับทางสถาบัน มีอาจารย์ดูแลทุกวัน
  ห้องเรียนและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศเย็นสบาย
  อาหาร ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย 3 มื้อ
  สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ออกกำลังกาย
  มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  มีแม่บ้านทำความสะอาด เช้า - เย็น ทุกวัน
  กรณีเจ็บป่วย มียาสามัญประจำบ้านแจกฟรี และมีบริการรับ - ส่ง โรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  พาไปสอบ
  * ฟรี ประกันอุบัติเหตุ *

   

  รายการสิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย

  1. ชุดสำหรับใส่เรียนและเล่นกีฬา (กางเกงขาสั้น + เสื้อยืด)
  2. รองเท้ากีฬา 1 คู่ + ถุงเท้า
  3. รองเท้าฟองน้ำ
  4. กางเกงว่ายน้ำ
  5. สมุด + ดินสอ + ไม้บรรทัด + ยางลบ
  6. อุปกรณ์อาบน้ำ (ผ้าเช็ดตัว , ขันน้ำ , สบู่ , ยาสีฟัน , แปลงสีฟัน , ยาสระผม)
  7. หนังสือคู่มือสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนต่างๆ (ถ้ามี)
  8. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ + ยารักษาโรคประจำตัว
    หมายเหตุ ของมีค่าต่างๆไม่ต้องนำติดตัวมาเข้าค่ายติวเข้มเพื่อป้องกันการสูญหาย

   

  สาขาที่เปิดสอน
  GCT สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี  คลิกดูแผนที่

  การสมัครเรียน
  อยู่ประจำตลอดปี ดร๊อบเรียน ปี 61 - 62 คลิกสมัครคอร์สอยู่ประจำ 61 (ครึ่งปีหลัง)

  การชำระเงิน

 • อยู่ประจำตลอดปี 64

      

        เป็นคอร์สเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการหวังผลการสอบสูงสุด โดยคอร์สอยู่ประจำของสถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor นั้น จะมีน้อง 2 กลุ่ม คือ

                 1. น้องที่มีวุฒิ ม.4 แล้ว  และดรอปการเรียนในโรงเรียนปกติ (ม.5 - ม.6) เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมด ให้กับการติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร / ช่างฝีมือทหาร / ช่างกรมอู่ทหารเรือ / นายสิบทหารบก / จ่าอากาศ / นักเรียนช่างการไฟฟ้า กฟภ. ซึ่งจะอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์  ไม่ต้องกังวลกับการเรียนในโรงเรียนปกติ เช่น  การบ้าน กิจกรรม ฯลฯ

                 2. น้องอยู่ประจำ (ม.1 - ม.6) มาอยู่ประจำที่สถาบันของเรา พร้อมกับเรียนในโรงเรียนไปด้วย  โดยน้องต้องย้ายมาเรียนโรงเรียนที่สถาบันจัดเตรียมไว้ให้  ซึ่งทางสถาบันของเรา มีรถรับ - ส่ง ในการไปเรียนทุกวัน และอยู่ในการดูแลของทีมงานอาจารย์อย่างต่อเนื่อง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ  ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และฝึกไหวพริบในการสอบสัมภาษณ์

   

  สถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor : GCT  เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ดูแลน้องๆ ทุกคนด้วยความจริงใจ มีระบบ e-Learning ที่ทันสมัย และคลังข้อสอบเก่ามากกว่า 10,000 ข้อสามารถปูพื้นฐานน้องๆ ที่มีความสนใจให้ไปถึงเป้าหมายได้ ด้วยสโลแกนที่ว่า  "พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้"

   

   

        

   

   

  ไม่รับนักเรียนที่ผู้ปกครองบังคับมาเรียน

   

   

  หมายเหตุ

  1. นร.สอบข้อเขียนไม่ติดคืนเงินค่าเรียน
  2. รับจำนวน 20 ต่อห้อง
  3. รับนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยเทอมสุดท้าย 3.0 ขึ้นไป
  4. ไม่รับนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
  5. ไม่รับนักเรียนที่ไม่สมัครใจมาเรียน(ผู้ปกครองบังคับมาเรียน)

   โทร. อาจารย์อ้น 09-4950-9159, 09-4950-9591

  สมัครเรียน

  อ่านรายละเอียด

  อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

   

   

   

   

   

  รายละเอียด

  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 09 : 00 - 21 : 00 น.
  มีสอนเสริมทุกวัน เวลา 22 : 00 - 24 : 00 น.
  มีการสอนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ทุกบ่ายวันอาทิตย์
  พักอาศัยอยู่ประจำกับทางสถาบัน มีอาจารย์ดูแลทุกวัน
  ห้องเรียนและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศเย็นสบาย
  อาหาร ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย 3 มื้อ
  สถานที่กว้างขวาง โอ่โถง เพรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ออกกำลังกาย
  มีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
  มีแม่บ้านทำความสะอาด เช้า - เย็น ทุกวัน
  กรณีเจ็บป่วย มียาสามัญประจำบ้านแจกฟรี และมีบริการรับ - ส่ง โรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  พาไปสอบ
  * ฟรี ประกันอุบัติเหตุ *

   

  รายการสิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย

  1. ชุดสำหรับใส่เรียนและเล่นกีฬา (กางเกงขาสั้น + เสื้อยืด)
  2. รองเท้ากีฬา 1 คู่ + ถุงเท้า
  3. รองเท้าฟองน้ำ
  4. กางเกงว่ายน้ำ
  5. สมุด + ดินสอ + ไม้บรรทัด + ยางลบ
  6. อุปกรณ์อาบน้ำ (ผ้าเช็ดตัว , ขันน้ำ , สบู่ , ยาสีฟัน , แปลงสีฟัน , ยาสระผม)
  7. หนังสือคู่มือสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนต่างๆ (ถ้ามี)
  8. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ + ยารักษาโรคประจำตัว
    หมายเหตุ ของมีค่าต่างๆไม่ต้องนำติดตัวมาเข้าค่ายติวเข้มเพื่อป้องกันการสูญหาย

   

  สาขาที่เปิดสอน
  GCT สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี  คลิกดูแผนที่

  การสมัครเรียน
  อยู่ประจำตลอดปี ดร๊อบเรียน ปี 64

   

  การชำระเงิน

   

  1. สมัครเรียนตามช่องทางการรับสมัครของ GCT (หน้าเว็บ, Facebook, Line@) 

  2. ชำระมัดจำ 3,000 บาท/หลักสูตร ที่เหลือชำระวันเปิดเรียน และเฉพาะคอร์สตลอดปี มัดจำ 30,000 บาท ที่เหลือสามารถชำระเป็นงวดได้

  3. แจ้งโอนมัดจำ ทาง Facebook หรือ Line@ พร้อมแนบสลิป/แคปหน้าจอโอนเงิน

   
  กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนโอน

  moneyGCT

   

 • เตรียมตัวสอบ นักเรียนเตรียมทหาร

  น.ต.ท.

  น.น้ำหนึ่งใจเดียว   ต.ตั้งใจแน่วแน่   ท.ทำไม่ได้ไม่มี

   G2552 07 03 010

  เกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมทหาร

  1. ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร

  2. เครื่องหมายจักรดาว

  3. การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ

  4. เส้นทางการศึกษา

  5. แบบทดสอบตาบอดสี

  6. เครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหาร

  7. หลักสูตรการเรียนการสอน 4 เหล่า [รร.นายร้อย รร.นายเรือ รร.นายเรืออากาศ รร.นายร้อยตำรวจ]

  8. ท่าที่ใช้ในการสอบพละ

    เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร  >>   http://www.afaps.ac.th/

  เหล่าทหารบก

  เหล่าทหารบก (ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

                เหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะได้รับการบรรจุเป็นผบ.มว. หรือผู้หมวดที่เรานิยมเรียกกันนั่นเอง ซึ่งจะได้ทำงานแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนจบการศึกษาจากร.ร.เหล่า เรามีผลการศึกษาดีแค่ไหน เพราะการเลือกตำแหน่งบรรจุจะให้ผู้ที่มีผลการเรียนดีเลือกก่อน(หากเรียนแย่ก็แทบไม่ต้องเลือก) โดยกองทัพบกมีเหล่าทหารดังนี้ ทหารราบ ทหารช่าง ทหารการข่าว ทหารพลาธิการ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารสื่อสาร ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารสารวัตร ทหารการเงิน ทหารแพทย์ ทหารสารบรรณ ทหารพระธรรมนูญ ทหารดุริยางค์ ทหารแผนที่ และทหารการสัตว์

                แต่ทั้งนี้ทหารเหล่าดุริยางค์ ทหารแพทย์ ทหารการเงิน และทหารพลาธิการจะไม่ค่อยมีตำแหน่งให้นักเรียนนายร้อยเลือก เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องการบุคคลเฉพาะวิชาชีพหรือมี ร.ร.ผลิตบุคลากรด้านนนี้อยู่แล้ว เช่น ร.ร.ดุริยางค์ทหารบก วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า และการสอบบรรจุจากบุคคลภายนอก

                เมื่อรู้จักเหล่าแล้วทีนี้มาดูเส้นทางกันว่านักเรียนนายร้อยสามารถเลือกเส้นทางการทำงานได้อย่างไรบ้าง

  1. หน่วยรบทหารราบ โดยส่วนใหญ่หากเลือกตำแหน่งเหล่าทหารราบก็มักจะได้เป็นอยู่แล้ว ทั้งยังมีตำแหน่งนี้ให้เลือกบรรจุอยู่มาก

  2. หน่วยรบทหารม้า เชื่อว่าน้องๆต้องรู้จักผู้พันเบิร์ด พ.ท.วันชนะ สวัสดี จากหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั่นแหละครับเหล่าทหารม้า ไม่ได้แปลว่าต้องไปแสดงหนังนะ แต่คือเราทำการรบโดยใช้ม้าครับ จะได้เรียนรู้การขี่ม้า

  3. ทหารรบพิเศษ หรือทหารที่ใส่หมวกเบเล่ย์สีแดงมีสายสีแดงที่แขนขวานั่นเอง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทหารรบพิเศษอยู่ในส่วนของทหารราบครับ ถ้าน้องอยากเป็นหลังจากจบการศึกษาจาก ร.ร.เหล่าต้องเลือกตำแหน่งของศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองปฏิบัติการพิเศษ(ฉก.90) กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กองพันจู่โจม กองพันลาดตระเวนระยะไกล และการพันเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งการเลือกทางนี้ยังมียอดต่อไปอีกมากครับ เช่น ฝึกซีล ฝึกรีคอน

  4. ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ หากน้องๆดูการถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆ หรือในงานพระราชทานปริญญาบัตร น้องๆจะเห็นทหารที่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำสวมหมวกเหมือนสมัยก่อนคอยเดินตามเสด็จและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเครื่องแบบจะมีความสง่างามเพราะนอกจากน้องๆจะมีบุคลิกที่ดีแล้วทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะมีเครื่องหมายประดับที่หน้าอกเยอะมากครับหากน้องๆอยากรับใช้ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ก็ต้องเลือกตำแหน่งที่อยู่ในส่วนของกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์เท่านั้น

  5. ทหารรักษาพระองค์ อันนี้ก็เช่นกัน น้องๆจะเห็นทหารเหล่านี้แต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีครับ ที่เป็นเครื่องแบบที่มีสีสันสวยงาม (ถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือ กระป๋องคุ๊กกี้อาร์เซนอลครับ) ทหารรักษาพระองค์ หรือทหารราชวัลลภนั้นจะมีเครื่องแบบที่เท่และสวยมาก หากน้องๆอยากเป็นทหารรักษาพระองค์ ก็ต้องเลือกตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยทหารที่มีคำว่ารักษาพระองค์ตามหลังครับ เช่น กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์(ทหารเสือพระราชินี) กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์(ทหารรบพิเศษ กองพันเคลื่อนที่เร็ว) ฯลฯ

  6. นักบินทหารบก เมื่อน้องกำลังจะจบการศึกษาจากร.ร.เหล่า ทาง ร.ร.จะดำเนินการรับสมัครให้กับ ร.ร.การบินทหารบกให้โดยตรง

  7. หน่วย EOD(เก็บกู้วัตถุระเบิด) ต้องเลือกลงเหล่าสรรพาวุธจึงจะมีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดเพื่อบรรจุเป็นนักทำลายวัตถุระเบิดต่อไป 

  8. ส่วนเหล่าอื่นๆที่เหลือจะไม่ขอกล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถเลือกตำแหน่งบรรจุได้ทันทีครับ (เข้าไปแล้วจะรู้เองโดยอัตโนมัติครับ)

  เพิ่มเติม

  1. นักเรียนนายร้อยทุกนายจะได้เรียนกับทูลกระหม่อมอาจารย์ (พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ)

  2. นักเรียนนายร้อยจะฝึกหนักมากในภาคซัมเมอร์ทุกปี จึงมีเวลาปิดภาคเรียนไม่นาน

  3. นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ

  4. นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีจะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาที่ ร.ร.นายร้อยต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมัน ฯลฯ

  เหล่าทหารเรือ   (รร.นายเรือ)

  -ทำไมต้องเป็น นักเรียนนายเรือ อ่านรายละเอียด

  - นอกจาก เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเดือน และเครื่องแบบให้ แล้วได้อะไรอีก อ่านรายละเอียด

  จบแล้วไปไหน อ่านรายละเอียด

  - ได้มีโอกาสฝึกภาคในประเทศและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด

  - ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตำรวจ ทุกปี ดูภาพกิจกรรม

  - ชม Clip/MV ร่วมเครือนาวีทั้งหมด ได้ัที่นี่ Click

  - นักเรียนนายเรือไทย ในญี่ปุ่น : Download Clip

  - นักเรียนนายเรือไทย ในสเปน : Download Clip

  - นนร. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ในประเทศและต่างประเทศ : Download Clip

  - ชีวิต ชาติ ราชนาวี : Download Clip

  - สามสมอในดวงใจ : Download Clip

  - แสงสุดท้าย...นักเรียนนายเรือ : Download Clip

   เหล่าทหารอากาศ (รร.นายเรืออากาศ)

                เหล่านี้เมื่อจบแล้วโดยมากจะสอบเข้าเป็นนักบินกันเกือบทั้งรุ่น   นอกนั้นก็จะบรรจุเข้าทำงานตำแหน่งอื่นๆ โดยทหารอากาศจะแบ่งเหล่า ดังนี้ เหล่าทหารช่างอากาศ  เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ ทหารอากาศโยธิน เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารต้นหน และเหล่าทหารอุตุ แต่ทั้งนี้ ในส่วนของเหล่าแพทย์จะไม่มีตำแหน่งให้นักเรียนนายเรืออากาศที่จบการศึกษาเลือก ผู้ที่ทำงานในเหล่านี้จะมาจากผู้ที่จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้าหรือผู้ที่สอบบรรจุเข้ามาเท่านั้น 

               เมื่อรู้จักเหล่าแล้วทีนี้มาดูเส้นทางกันว่านักเรียนนายเรืออากาศสามารถเลือกเส้นทางการทำงานได้อย่างไรบ้าง

  1. นักบิน รับจากนักเรียนนายเรืออากาศเท่านั้น 

  2. ทหารรักษาพระองค์  หากน้องๆอยากเป็นทหารรักษาพระองค์ ก็ต้องเลือกตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยทหารที่มีคำว่ารักษาพระองค์ตามหลัง เช่น กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ ฯลฯ

  3. คอมมานโดทอ. หน่วยนี้อยู่ภายใต้สังกัดกรมปฏิบัติการพิเศษทอ. เหล่าทหารอากาศโยธิน ดังนั้นน้องๆคนไหนอยากเป็นลงอากาศโยธินไว้ หรือไม่งั้นก็รอรับสมัครซึ่งเค้ารับไม่จำกัดเหล่าแต่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ได้ ซึ่งการเลือกทางนี้ยังมียอดต่อไปอีกมาก

  4. EOD สังกัดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะทำหน้าที่ทำลายวัตุระเบิดและสิ่งต้องสงสัย

  5. เหล่าอื่น ๆ

  เหล่าตำรวจ  (รร.นายร้อยตำรวจ)

                เหล่านี้เมื่อจบแล้วโดยมากจะบรรจุเป็นรองสารวัตร(รองสว.) หรือพนักงานสอบสอบสวนตามสถานีตำรวจทั่วประเทศกันเกือบทั้งรุ่น นอกนั้นก็จะบรรจุเข้าทำงานตำแหน่งอื่นๆ เช่น ตชด. ตำรวจพลร่ม นายเวร ฯลฯ ซึ่งตำรวจน้ำจะไม่มีตำแหน่งให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่จบการศึกษา เพราะสตช.ได้ฝากให้ร.ร.ชุมพลทหารเรือและร.ร.นายเรือผลิตบุคลากรด้านนี้แล้ว โดยสมัครได้ที่ร.ร.ดังกล่าวโดยตรง รับปีละ 10 นาย ทีนี้มาดูเส้นทางกันว่านักเรียนนายร้อยตำรวจสามารถเลือกเส้นทางการทำงานได้อย่างไรบ้าง

  1. นักบินตำรวจ รับจากตำรวจชั้นสัญญาบัตรทั่วไป โดยฝึกกับสถาบันการบินพลเรือน

  2. ตำรวจคอมมานโด ซึ่งมีอยุ่มากมายหลายหน่วยครับ เช่น กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และปฏิบัติการพิเศษภูธร ซึ่งอยากไปอยู่หน่วยไหนก็ต้องเลือกบรรจุหน่วยนั้นๆ และจะมีประกาศรับสมัครฝึกภายหลัง

  3. ตำรวจพลร่ม หน่วยนี้อยู่ภายใต้กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งน้องๆส่วนใหญ่น่าจะรุ้จักมาบ้างแล้ว เช่น ผู้กองแคน และหมวดตี้ ดังนั้นน้องๆคนไหนอยากเป็นต้องลงหน่วยนี้เท่านั้นครับ ซึ่งการเลือกทางนี้ยังมียอดต่อไปอีกมากครับ อยากเป็นคอมมานโดก็ได้เป็น(นเรศวร261)

  4. หน่วย EOD ตำรวจ ถ้าอยากเป็นต้องเลือกลง ตชด.หลังจากนั้นจะมีการรับสมัครฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง

  5. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะรับสมัครโดยตรงพร้อมกองการสอบ และจากข้าราชการตำรวจหน่วยอื่นๆโดยต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ

  6. ตำรวจท่องเที่ยว จะรับสมัครจากข้าราชการตำรวจหน่วยอื่นๆโอนย้ายมาเท่านั้น

  7. เหล่าอื่นๆ

   

  ดูหลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครของ GCT