Addline

ประกาศผลสอบภาควิชาการ นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2566

examresultsatts66

examresultsatts662 


เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2566

 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็น "นักเรียนจ่าอากาศ"

  • ประจำปีการศึกษา 2566
  • เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566
  • ผ่านทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น !!
**คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษา**
  • น้อง ๆ ที่สนใจติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.atts.ac.th 
  • เฟซบุ๊ก : โรงเรียนจ่าอากาศ
  • โทรศัพท์ : 02 - 534 5266, 02 - 534 3762 - 3

1573084157การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (รอไฟล์ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 243 อัตรา

 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จำนวน 243 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

 

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563

 

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประเภทนายทหารสัญบัตรและนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งครูฝึก ครูวิชา ผู้ช่วยครูฝึก ผู้ช่วยครูวิชา สังกัดศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 11 โดยบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- เพศชาย
- กำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของ ทบ. หรือ ทร. หรือ.ทอ. (ตรวจสอบสถานะการเป็นกำลังพลสำรองได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบก)
- ตำแหน่งสัญญาบัตร อายุ 18 - 30 ปี คุณวุฒิปริญญาตรี
- ตำแหน่งประทวน อายุ 18 - 25 ปี คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- สัญชาติไทยโดยการเกิด

 

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรับสมัครสอบ http://www.tdc.mi.th