รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 118 อัตรา (เพศชาย)

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 118 อัตรา

หน่วยงาน บช.ตชด. :  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

 

2562 08 03 01

 

 

เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2562 สาย อก. แล้ว!!! ชาย/หญิง 521 อัตรา


เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.) กลุ่มงานเทคนิค สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 521 อัตรา (ชาย/หญิง) รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

 police62 01

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

สายงานป้องกันปราบปราม

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 134 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า

 

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

1. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่บัญชี และทำหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 162 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางบัญชี
2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา
วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า

 

กลุ่มงานเทคนิค

1. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 90 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม
2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 15 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ โทรคมนาคม หรือทางคอมพิวเตอร์
3. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

 

 

*** คำแนะนำในการเตรียมอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ

ผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร ปี62

 

 

ตำรวจ

ทหารบก

 ทหารอากาศ

ทหารเรือ

สมัคร

สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครภาคใต้

ประกาศรับจากข้าราชการตำรวจ

 4 ม.ค.-10ก.พ.62
>>สมัครที่นี่
>>ระเบียบการ
>>คะแนนเพิ่ม
 14 ม.ค.-28 ก.พ.62
>>สมัครที่นี่
>>ระเบียบการ
 4 ม.ค.-20 ก.พ.62
>>สมัครที่นี่
>>ประกาศรับสมัคร
>>ระเบียบการ
>>แบบฟอร์มต่างๆ
สอบรอบวิชาการ 16 มีนาคม 2562 
@ธรรมศาสตร์ รังสิต
 18 มีนาคม 2562 
เวลา 13.00 - 1700
@ธรรมศาสตร์ รังสิต
 23 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-17.00น.
@ธรรมศาสตร์ รังสิต
 17 มีนาคม 2562
เวลา 09.30 -12.30น.
@ธรรมศาสตร์ รั
 ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 22 มีนาคม 2562
www.admission.rpca.ac.th

www.precadet.rpca.ac.th
www.rpca.ac.th
 27 มีนาคม 2562
www.crma.ac.th
www.rta.mi.th
 27 มีนาคม 2562
www.admission.nkrafa.com
www.nkrafa.ac.th
www.nkrafa.rtaf.mi.th
 27 มีนาคม 2562
www.rtna.ac.th
www.navy.mi.
 รายงานตัวเลือกเหล่า  29 มีนาคม 2562 
@รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
 29 มีนาคม 2562
@รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
 29 มีนาคม 2562 
@ รร.นนก.ดอนเมือง
08.00-10.00น.
 29 มีนาคม 2562 
@รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
สอบรอบสอง

30 มีนาคม , 5-12 เมษายน 2562
@รพ.ตำรวจ

 • ตรวจร่างกาย
 • พิมพ์ลายนิ้วมือ


@รร.นายร้อยตำรวจ

 • ยื่นคะแนนรอบ2(5เมษา)
 • สอบพลศึกษา
 • สอบสัมภาษณ์

31 มีนาคม , 5 -8 เมษายน 2562
@รร.จปร นครนายก

 • ตรวจร่างกาย
 • สอบพลศึกษา
 • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

*ค่าตรวจ 1050 บาท

30 มีนาคม 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง

 • ทดสอบวิภาววิสัย

5-8 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง

 • ตรวจร่างกาย
 • สอบพลศึกษา
 • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

31 มีนาคม , 5 -9 เมษายน 2562
@รร.นายเรือ

 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • ตรวจร่างกาย
 • สอบพลศึกษา
 • สัมภาษณ์ท่วง
ประกาศผลสอบ
(รอบสุดท้าย)

19 เมษายน 2562

รายละเอียด

19 เมษายน 2562

รายละเอียด

19 เมษายน 2562

รายละเอียด

17 เมษายน 2562

รายละเอียด

สำรองรอบสุดท้าย ประเภททั่วไป รอรายละเอียด
ประเภทภาคใต้ รอรายละเอียด
ตัวจริง รอรายละเอียด
ตัวสำรอง รอรายละเอียด
รอรายละเอียด

ทหารเรือ(ตัวจริง)
ทหารเรือ(สำรอง)

รอรายละเอียด

ตำรวจน้ำ(ตัวจริง)ดูที่นี่
ตำรวจน้ำ(สำรอง)

รายงานตัวบุคคลตัวจริงและสำรอง 22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง
22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง
22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง
22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเ
บุคคลตัวจริงรายงานตัว ทำสัญญาเข้าเป็นนตท. 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร 
26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร 
26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร 
บุคคลสำรองรายงานตัวรักษาสิทธิ์  26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร

 

รวมลิ้งค์หน้าตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียน นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ ประจำปี 62

 

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

 

rtafBanner62

 

เปิดสอบทหารอากาศ แล้ว!!!
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา (รับเพิ่มเป็น 501 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562)

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2562

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 501 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา (เพิ่มเป็น 23 อัตรา)
- ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
- ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา (เพิ่มเป็น 22 อัตรา)


2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา (เพิ่มเป็น 478 อัตรา)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา (เพิ่มเป็น 272 อัตรา)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา (เพิ่มเป็น 182 อัตรา)
- ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 8 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://rtafrecruitment.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ไฟล์แก้ไขประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

 

ติวสอบบรรจุบุคคลภายนอกรับราชการ ทอ.(ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน) ปี 62

ชื่อหลักสูตร ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา  ลงทะเบียน
ติวสอบ บรรจุบุคคลภายนอกรับราชการ ทอ.(ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน) ปี 62      
คอร์ส สอบบรรจุ ทอ.ปี 62 (รวมอาหารและที่พัก) 9,000 10 วัน (วันที่ 2, 3, 10, 11,16,17,23,24,30 และ 31 มี.ค.62 สมัครออนไลน์
คอร์ส สอบบรรจุ ทอ.ปี 62 (รวมอาหาร) 8,000 10 วัน (วันที่ 2, 3, 10, 11,16,17,23,24,30 และ 31 มี.ค.62 สมัครออนไลน์
       

 อ่านรายละเอียดหลักสูตร

 

 

ติวสอบนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 62 

ชื่อหลักสูตร       รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ลงทะเบียน
หลักสูตร นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       คอร์ส ติวก่อนสอบ นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 62
หมายเหตุ ราคารวม อาหาร ที่พัก ซักผ้า และพาไปสอบข้อเขียน
28,500 3 - 31 มี.ค.62 สมัครออนไลน์

 อ่านรายละเอียดหลักสูตร

 

 

 

 สนใจสมัครเรียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม