สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

banner6201

ผลงาน

สถาบันกวดวิชา GCT สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนสอบติดหลายที่นั่ง มาตลอดทุกปี

สมัครเรียน

น้องๆ ที่สนใจจะเรียนกับทางสถาบัน สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้เลย

e-Learning

ระบบ e-Learning ของเรา เพรียบพร้อมด้วยข้อสอบนับพันข้อ มีทีมงานไอที ที่เชี่ยวชาญพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนที่/ข้อมูล GCT

ข้อมูลเกี่ยวกับ GCT, บุคลากร, แผนที่ สาขาต่างๆ

คอร์สอยู่ประจำตลอดปี 62

ติวตรงเป้า เข้าใจง่าย ให้น้องน้องๆ ทุกคนมีความพร้อมในการสอบ ที่พักฟรี อาหารฟรี สอบถามโทร 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703

ตัวอย่างผลงาน GCT

 

 อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา

 

 ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่

  • LINE@ : @greatcadettutor
  • www.greatcadettutor.com
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.facebook.com/greatcadettutor
  • โทร. 094 950 9159, พี่รุ่ง 0949509591

              

 (Scan QR Code เพิ่ม GCT เป็นเพื่อนทางไลน์)

ไปที่หน้าแฟนเพจ GCT

ผลงาน GCT ในปี 2561

 

 

ผลงาน GCT ในปี 2558


กลับด้านบน | เตรียมทหาร | ช่างฝีมือทหาร | กรมอู่ทหารเรือ | การไฟฟ้า

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 58 รอบแรก

คมสันต์ อินทะรังษี
(ตลอดปี)
(ทบ./ทอ./ทร.[ตรน]/ตร.)

จีระภาส ปาณมณี
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทอ.)

ชยพล เทรักสี
(ตลอดปี)
(ทบ./ทร.[ตรน])

ชิษณุพงษ์ มาให้
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทร.[ตรน]/ทอ.)

ติณณภพ ดวงทา
(ตร.)

ธนวัฒน์ เสนนันตา
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทอ.)

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทบ.)

พงศ์พันธุ์ ผัดวงศ์
(ตลอดปี)
(ทร.[ตรน]/ทอ.)

พรรณเชษฐ์ กสินฤกษ์
(ตร.)

ภูชิต รินคำ
(ตลอดปี)
(ทร.[ตรน])

ภูฟ้า สินธุ์ชัย
(ตลอดปี)
(ทบ./ทร.[ตรน]/ทอ./ตร.)

ภูมิฉัตร บัวผัน
(ทบ./ทร./ตร.)

เมธาวัฒน์ ชาวส้าน
(ตร.)

ศิรวิชญ์ พันธุ์แก้ว
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทอ./ทร./ตร.)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทบ./ทร.[ตรน])

สุทธิพงษ์ พิชา
(ตลอดปี ดร๊อบ)
(ทร.[ตรน])

สุวิจักขณ์ มหาวัน
(ตลอดปี)
(ตร.)


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก

กฤษฎา จายานะ
(ตลอดปี ดร๊อบ)

กษิดิศ ขันฑ์เพชรางกูร
(ตลอดปี ดร๊อบ)

เกษม จำปารัตน์
(ตลอดปี ดร๊อบ)

คมสันต์ อินทะรังษี
(ตลอดปี)

จิรภัทร ใจเกษม
(ตลอดปี ดร๊อบ)

จีระภาส ปาณมณี
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ชยพล เทรักสี
(ตลอดปี)

ชิษณุพงษ์ มาให้
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ธนกฤต อินดีคำ
(ตลอดปี)

ธนพล คำมงคล

ธนวัฒน์ เสนนันตา
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ประยุทธ เวียงวะลัย

พงศ์พันธุ์ ผัดวงศ์
(ตลอดปี)

ภัทร์ดนัย วงค์สวัสดิ์
(ตลอดปี)

ภาคภูมิ อุตมะ
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ภูชิต รินคำ
(ตลอดปี)

ภูฟ้า สินธุ์ชัย
(ตลอดปี)

ยศตการ วิศวะเวช

วรฑม์ ถนอมกลิ่น
(ตลอดปี)

วรภัทร แก้วโม่ง

วรมัณ เจริญลักษณกุล
(ตลอดปี)

วุฒิชัย กลับสุวรรณ์
(ตลอดปี)

ศิรวิชญ์ พันธุ์แก้ว
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ศุภวิชญ์ สัตยานะกูล
(ตลอดปี ดร๊อบ)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี ดร๊อบ)

สุทธิพงษ์ พิชา
(ตลอดปี ดร๊อบ)

สุวิจักขณ์ มหาวัน
(ตลอดปี)

เอกภพ บุญมานักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กฤตภาส มาลยานนท์
(ตลอดปี)

กฤตภาส หรัญรัตน์

กฤษฎา จายานะ
(ตลอดปี ดร๊อบ)

กษิดิศ ขันฑ์เพชรางกูร
(ตลอดปี ดร๊อบ)

กันตพงศ์ กอทอง

ก้านแก้ว สายจันทร์

กิตตินันท์ แก้วคำ

กิตติภณ ผลศิริ
(ตลอดปี)

เกียรติภูมิ ทันดี

คมสันต์ อินทะรังษี
(ตลอดปี)

จักรพัน ทรัพย์นาถ์

จิรภัทร ใจเกษม
(ตลอดปี ดร๊อบ)

จีระภาส ปาณมณี
(ตลอดปี ดร๊อบ)

เจษฎา มาดีกุล

ฉัตรชัย ดลปัดชา

ชนกนันท์ พานหาญ

ชนายุทธ อ่วมศรี

ชยพล เทรักสี

ชิโนรส โพฐิติกุล
(ตลอดปี)

ชิษณุพงษ์ มาให้
(ตลอดปี ดร๊อบ)

โชคชัย เพ็ชรหลำ

ฐาปกรณ์ นาซัยเพชร

ฐิติกร กองศรี

ณัฐชัย ธนะสมบัติ
(ตลอดปี)

ณัฐชัย สุนทร
(ตลอดปี)

ณัฐพร ผลาเหิม

ณัฐภัทร ขุนสิทธิ์

ณัฐวุฒิ คำเทพ

ทศพล โพธิทองดี

ธนกฤต อินดีคำ
(ตลอดปี)

ธนพล สุภาสิริ

ธนวัฒน์ เสนนันตา
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ธนากร อินทะรังษี
(ตลอดปี)

ธนาธิป เทพประสิทธิ

ธเนศ สุดประโคน

นฤดล คนดี

ปฏิภาณ พรกุณา

ประยุทธ เวียงวะลัย

ปาณัศม์ ชินคำ

ปิยวัชร์ จุรักษ์
(ตลอดปี)

ปิยะบุตร ปลื้มประเสริฐ

พนธกร ฝายนันทะ

พรชัย ทองโชติ

พัทรพันธ์ บุญประเสริฐ

พิเชฐพงศ์ เค้าแคน

พิสิฏฐ์ ใจสุดา

พีรสิชฌ์ ปิยะราช

พีระพัฒน์ แมนมนตรี
(ตลอดปี)

ภัทรกร บัวตรี

ภัทร์ดนัย วงค์สวัสดิ์
(ตลอดปี)

ภาคภูมิ เกษา

ภาคภูมิ อุตมะ
(ตลอดปี)

ภานุพงศ์ ซาววงศ์

ภารุจ ศรีสุข
(ตลอดปี)

ภูชิต รินคำ
(ตลอดปี)

ภูฟ้า สินธุ์ชัย
(ตลอดปี)

ภูมิวัฒน์ จันน้ำท่วม

ภูวรินทร์ บุญธูป
(ตลอดปี)

ยศตการ วิศวะเวช

รฐนนท์ ขาวสุก

รัชชานนท์ ปาละ
(ตลอดปี)

รัชชานนท์ สุทธิพงศ์พันธ์
(ตลอดปี)

วชิรวิทย์ หลวงขัน
(ตลอดปี)

วรฑม์ ถนอมกลิ่น
(ตลอดปี)

วรมัณ เจริญลักษณกุล
(ตลอดปี)

วรวิทย์ สายะวารานนท์
(ตลอดปี)

วรัญญู อินขัด

วิชชุกร วันจิ๋ว

วุฒิชัย กลับสุวรรณ์
(ตลอดปี)

ศักรินทร์ ฆารสว่าง

ศิรวิชญ์ พันธุ์แก้ว
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ศุภณัฐ สุทธิแสน
(ตลอดปี)

ศุภวิชญ์ สัตยานะกูล
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ศุภเศรษฐ์ ปราบหงษ์

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี ดร๊อบ)

สิทธินนท์ เรือนอินทร์

สิปปกร การะเวก
(ตลอดปี)

สุทธิพงษ์ พิชา
(ตลอดปี ดร๊อบ)

สุรพศ วงศ์เชย

สุรัตน์ บุญเทพ
(ตลอดปี)

สุวิจักขณ์ มหาวัน
(ตลอดปี)

อภิสิทธิ์ แจ่มแหยมนักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชยพล เทรักสี

ณัฐพร ผลาเหิม

ดนุเดช วิมาละ

ธีระพงษ์ สิทธิตาคำ

ปภาวิน จำปา

ปาณัศม์ ชินคำ

พงศ์พันธุ์ ผัดวงศ์
(ตลอดปี)

ภัทร์ดนัย วงค์สวัสดิ์
(ตลอดปี)

ภาคภูมิ อุตมะ
(ตลอดปี ดร๊อบ)

ภูฟ้า สินธุ์ชัย
(ตลอดปี)

ภูวรินทร์ ช่วยไว้

วรมัณ เจริญลักษณกุล
(ตลอดปี)

วุฒิชัย กลับสุวรรณ์
(ตลอดปี)

สรวิชญ์ ใหม่ชุม

ผลงาน GCT ในปี 2560

ผลงาน GCT ในปี 2557นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 57 รอบแรก

คมสัน อินทะรังษี
(ตร.)

จักรกฤษณ์ ศรีบานแจ่ม
(ทร.)

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)
(ทบ.|ทร.|ทอ.|ตร.)

ธนโชติ จันทร์ป๋า
(ทบ.|ทอ.|ตร.)

ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)
(ทบ.|ทอ.)

ธนาธิป จิตอารี
(ตร.)

ภูมิธร น้อยนาจารย์
(ทบ.|ทร.|ทอ.|ตร.)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)
(ทบ.|ทร.|ทอ.|ตร.)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)
(ทบ.|ทอ.|ตร.)

หยก ตั้งธำรงกุล
(ทบ.|ทอ.|ตร.)

เอกลักษณ์ หัตถนิรันดร์
(ตร.)นักเรียนของ GCT ที่สอบติด จ่าอากาศ รอบแรก

กรกวิน บุตรพันธ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

กฤตภาส มาลยานนท์
(ตลอดปี)

กษิดิศ ขัณฑ์เพชรางกูร
(ตลอดปี)

เกษม จำปารัตน์ มิตร
(ตลอดปี)

จักรกฤษณ์ ศรีบาลแจ่ม

จิรภาส ปานมณี
(ตลอดปี)

ชิษณุพงศ์ มาให้

ฐกฤต อาจกูล
(ตลอดปี)

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

ณัฐธนน ภู่บัว


ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนวันต์ นันทารมย์

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี)

บงกช มะศักดิ์

พงศ์พันธุ์ ผัดวงศ์

พัชรพล ฆารฤทธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

พิชญะ ชาญโลหะ

พีระพัฒน์ แมนมนตรี
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วสันต์ ลือพงศ์พัฒนะ

ศิรวัชร สวัสดี
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก

เกษม จำปารัตน์ มิตร
(ตลอดปี)

จิรภาส ปานมณี
(ตลอดปี)

ชาญวิทย์ ศรีนาท

ชิษณุพงศ์ มาให้

ฐกฤต อาจกูล
(ตลอดปี)

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

ณัฐนันท์ นุชโพธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ดนุเดช วิมาละ

ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนภัทร อินปัน
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนวันต์ นันทารมย์

นนทวัฒน์ บุญเป็ง

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี)

ปวริศ อินทะรังษี
(ตลอดปี)

พงศภูธิป เตชะเสนา

พัชรพล ฆารฤทธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ภคิน วงศ์คง

เมธาวัฒน์ ชาวส้าน
(ตลอดปี)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วสันต์ ลือพงศ์พัฒนะ

ศิรวัชร สวัสดี
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สรศักดิ์ พิชัย
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กรกวิน บุตรพันธ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

กษิดิศ ขัณฑ์เพชรางกูร
(ตลอดปี)

กษิตินาถ ภูโอบ

กิจพณิช ภูมิดินดิบ

กิตตินันท์ แก้วดำ

กีรติ ศิริรัตน์

เกษม จำปารัตน์ มิตร
(ตลอดปี)

จรัล กันทะสอน

จักรกฤษณ์ ศรีบาลแจ่ม

ฉัตริน จริยอภิมวิทย์

ชยุตม์ บุญเรือง

ชิษณุพงศ์ มาให้

ฐกฤต อาจกูล
(ตลอดปี)

ณัฐกมล ปันวงศ์

ณัฐกันต์ ขันยม

ณัฐกันต์ พันชน

ณัฐชนน ภู่บัว

ณัฐฐาพร สนธิพงษ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ณัฐดนัย ไชยพละ

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

ณัฐธีร์ ณ ราช

ณัฐนันท์ นุชโพธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนณัฏฐ์ จำปาทอง
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนภัทร อินปัน
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

ธนวันต์ นันทารมย์

ธนากร โหราจันทร์

ธนาธิป จิตอารี

ธฤต วงค์เป็ง

ธิติวุฒิ ถิ่นแสนดี

นันทกร แก้วใหม่

เนตินันท์ ไทยเอียด
(ตลอดปี)

ปฏิภาณ พรกุณา

ประยุทธ เวียงวะลัย

ประสบผล สิทธิ

ปริทัศน์ มานะลอ

ปริวัฒน์ การสมมิตร

ปวริศ อินทะรังษี
(ตลอดปี)

ปิยวุฒิ กัณธิยะ

พชร สีหะอำไพ

พนธกร ฝายนันทะ

พรรณเชรษฐ กสิณฤกษ์

พัชรพล ฆารฤทธิ์
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

พุฒิพงศ์ บัวชู

ภาคย์ภูมิ รัตนรุ่งโรจน์

ภาณุ สาปาน

ภารดร สีเขียว

ภารุจ ศรีสุข

เมธา ยาวิไชย

เมธาวัฒน์ ชาวส้าน
(ตลอดปี)

วชิรวิทย์ ศรีหาราช
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

วรัญญู อินขัด

วสันต์ ลือพงศ์พัฒนะ

วันนิวัต ไชยกลาง

ศรัณย์ ภูผาศรี

ศักดิ์ศิรินทร์ ชินเกตุ

ศิรวิชญ์ พันธุ์แก้ว

ศิริวัชร สวัสดี

ศุภกร สุทธิแสน

สมโชค เต็มชำนาญ

สรศักดิ์ พิชัย
(ตลอดปี VIP ดร๊อบเรียน)

สหรัถ เกิดสวัสดิ์
(ตลอดปี)

สาละวิน อินทะรังษี
(ตลอดปี)

สิทธิโชค ศรีสงคราม

สิทธินนท์ เรือนอินทร์

สิปปกร การเวก

สุทธิพงษ์ พิชา

โสภณวิชญ์ คงจีน

อภิวิชญ์ วชิระเจริญฤทธิ์

อรรถกร ธนามี

อัครพล ผลสว่าง


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จักรกฤษณ์ ศรีบาลแจ่ม

จิรพัฒน์ ค่ายบุรี

ณัฐดนัย สมเพ็ชร
(ตลอดปี)

นนทวัฒน์ บุญเป็ง

บงกช มะศักดิ์

ปภาวิน จำปา

Design by: www.diablodesign.eu