เครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหาร


เครื่องแบบ
โอกาสที่ใช้
ชุดลำลองนอกเวลาศึกษา
ชุดกีฬาร่วมงานในโอกาสแข่งขันกีฬา , งานที่ รร.ตท.กำหนดให้ใส่
ชุดฝึกพรางฝึกภาคสนาม
ชุดปกติออกนอกโรงเรียน , งานพิธี , พิธีแต่งเครื่องแบบ
ชุดพิเศษออกนอกโรงเรียนหน้าหนาว , งานพิธี , พิธีสวมแหวนรุ่น
ชุดดูงานดูงาน
ชุดฝึกฝึกภายใน รร.ตท.
ชุดศึกษาเวลาเรียน
ชุดพละเรียนพละ
ชุดสโมสรฟังบรรยาย