เครื่องหมายจักรดาว
คบเพลิงหมายถึงการศึกษา และความรุ่งโรจน์
จักรเวียนซ้ายหมายถึงเครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพเรือ
ดาวห้าแฉกหมายถึงเครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพอากาศ
ช่อชัยพฤกษ์หมายถึงเครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบกและตำรวจ