รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

cadet apply2