คะแนนทดสอบ ห้องนายสิบ จ่า ทอ. จ่า ทร. วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-2 (3/2/65)

score 65020303

score 65020304