สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

การสอบเตรียมทหาร

ตารางวัดส่วนสูงกับน้ำหนัก

อายุ

รอบอก

ความสูง

น้ำหนัก

หายใจเข้า

หายใจออก

ทบ.

ทร.

ทอ.

ตร.

ทบ.

ทร.

ทอ.

ตร.

14

75

72

150

155

155

157

38

40

42

45

15

75

72

156

157

155

157

42

42

42

45

16

76

73

160

159

156

158

45

44

44

46

17

77

74

161

161

158

159

47

46

46

47