เว็บไซต์กองทัพอากาศ (www.rtaf-recruit.com) ระบุว่า กองทัพอากาศได้มีการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา

 

 

rtaf630211

 

เว็บไซต์กองทัพอากาศ (www.rtaf-recruit.com) ระบุว่า กองทัพอากาศได้มีการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติและการรับสมัครดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตรขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท สอบวันที่ 6 เมษายน 2563 ประกาศผลสอบแรก 16 เมษายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะทหารอากาศ คุณวุฒิ ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

ทหารอากาศ เปิดสอบ 2 ระดับชั้น

สัญญาบัตรติดยศเรืออากาศตรี 90 อัตรา เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2528-2545 ปริญญาโท 3 อัตรา ปริญญาตรี 87 อัตรา

และประทวนติดยศจ่าอากาศตรี 818 อัตรา

  • เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2533-2545
  • ปวส. 13 อัตรา ปวช. 438 อัตรา ปวช.หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 367 อัตรา

 

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่าน เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-534-8587