โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

ระหว่างวันที่ 10-22 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง http://peaevs.thaijobjob.com

- หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 55 คน
- หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 40 คน
- หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 33 คน

pea63011

pea6303

pea6304

pea6305

pea6306

pea6307

pea6308

หลักสูตรที่กำลังรับสมัคร

               สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย แอดไลน์ GCT     อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา ผลงานของ GCT   ...

More From: หลักสูตรที่กำลังรับสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทร. 0-2590-5591 , 0-2590-5596 , 0-2590-5598 และ 0-2590-5599 ในวันและเวลาทำการ