สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ระเบียบการสอบต่างๆ

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ
จำนวน 30 อัตรา

 

 

คุณสมบัติ

- บุคคลภายนอก เพศชาย
- อายุ 18 - 35 ปี
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- เป็นผู่สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร

 

 

การรับสมัครสอบ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ