คะแนนทดสอบ คอร์สตุลาคม62 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562