คะแนนทดสอบ คอร์สตุลาคม62 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2562