คอร์สตลอดปี 62

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน วันที่ 14 พ.ค. 62

 

2019 05 14 allyear 62edit

 

 *ข้อสอบก่อนเรียนเป็นข้อสอบของระดับชั้นม.3 ใช้ชุดเดียวกันในการทดสอบ