ผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร ปี62

 

 

ตำรวจ

ทหารบก

 ทหารอากาศ

ทหารเรือ

สมัคร

สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป

ประกาศรับสมัครภาคใต้

ประกาศรับจากข้าราชการตำรวจ

 4 ม.ค.-10ก.พ.62
>>สมัครที่นี่
>>ระเบียบการ
>>คะแนนเพิ่ม
 14 ม.ค.-28 ก.พ.62
>>สมัครที่นี่
>>ระเบียบการ
 4 ม.ค.-20 ก.พ.62
>>สมัครที่นี่
>>ประกาศรับสมัคร
>>ระเบียบการ
>>แบบฟอร์มต่างๆ
สอบรอบวิชาการ 16 มีนาคม 2562 
@ธรรมศาสตร์ รังสิต
 18 มีนาคม 2562 
เวลา 13.00 - 1700
@ธรรมศาสตร์ รังสิต
 23 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-17.00น.
@ธรรมศาสตร์ รังสิต
 17 มีนาคม 2562
เวลา 09.30 -12.30น.
@ธรรมศาสตร์ รั
 ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 22 มีนาคม 2562
www.admission.rpca.ac.th

www.precadet.rpca.ac.th
www.rpca.ac.th
 27 มีนาคม 2562
www.crma.ac.th
www.rta.mi.th
 27 มีนาคม 2562
www.admission.nkrafa.com
www.nkrafa.ac.th
www.nkrafa.rtaf.mi.th
 27 มีนาคม 2562
www.rtna.ac.th
www.navy.mi.
 รายงานตัวเลือกเหล่า  29 มีนาคม 2562 
@รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
 29 มีนาคม 2562
@รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
 29 มีนาคม 2562 
@ รร.นนก.ดอนเมือง
08.00-10.00น.
 29 มีนาคม 2562 
@รร.นายเรืออากาศ ดอนเมือง
สอบรอบสอง

30 มีนาคม , 5-12 เมษายน 2562
@รพ.ตำรวจ

 • ตรวจร่างกาย
 • พิมพ์ลายนิ้วมือ


@รร.นายร้อยตำรวจ

 • ยื่นคะแนนรอบ2(5เมษา)
 • สอบพลศึกษา
 • สอบสัมภาษณ์

31 มีนาคม , 5 -8 เมษายน 2562
@รร.จปร นครนายก

 • ตรวจร่างกาย
 • สอบพลศึกษา
 • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

*ค่าตรวจ 1050 บาท

30 มีนาคม 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง

 • ทดสอบวิภาววิสัย

5-8 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง

 • ตรวจร่างกาย
 • สอบพลศึกษา
 • สัมภาษณ์ท่วงทีวาจา

31 มีนาคม , 5 -9 เมษายน 2562
@รร.นายเรือ

 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • ตรวจร่างกาย
 • สอบพลศึกษา
 • สัมภาษณ์ท่วง
ประกาศผลสอบ
(รอบสุดท้าย)

19 เมษายน 2562

รายละเอียด

19 เมษายน 2562

รายละเอียด

19 เมษายน 2562

รายละเอียด

17 เมษายน 2562

รายละเอียด

สำรองรอบสุดท้าย ประเภททั่วไป รอรายละเอียด
ประเภทภาคใต้ รอรายละเอียด
ตัวจริง รอรายละเอียด
ตัวสำรอง รอรายละเอียด
รอรายละเอียด

ทหารเรือ(ตัวจริง)
ทหารเรือ(สำรอง)

รอรายละเอียด

ตำรวจน้ำ(ตัวจริง)ดูที่นี่
ตำรวจน้ำ(สำรอง)

รายงานตัวบุคคลตัวจริงและสำรอง 22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง
22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง
22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเมือง
22 เมษายน 2562
@รร.นนก.ดอนเ
บุคคลตัวจริงรายงานตัว ทำสัญญาเข้าเป็นนตท. 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร 
26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร 
26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร 
บุคคลสำรองรายงานตัวรักษาสิทธิ์  26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร
 26 เมษายน 2562
@โรงเรียนเตรียมทหาร

 

รวมลิ้งค์หน้าตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียน นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่าทัพ ประจำปี 62

 

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม ของน้องๆ ที่ติวกับสถาบันเรา