rtafBanner62

 

เปิดสอบทหารอากาศ แล้ว!!!
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา (รับเพิ่มเป็น 501 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562)

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2562

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 501 อัตรา ประจำปี 2562 ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา (เพิ่มเป็น 23 อัตรา)
- ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
- ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา (เพิ่มเป็น 22 อัตรา)


2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา (เพิ่มเป็น 478 อัตรา)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา (เพิ่มเป็น 272 อัตรา)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา (เพิ่มเป็น 182 อัตรา)
- ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา

การรับสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 8 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://rtafrecruitment.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ไฟล์แก้ไขประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

 

ติวสอบบรรจุบุคคลภายนอกรับราชการ ทอ.(ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน) ปี 62

ชื่อหลักสูตร ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลา  ลงทะเบียน
ติวสอบ บรรจุบุคคลภายนอกรับราชการ ทอ.(ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน) ปี 62      
คอร์ส สอบบรรจุ ทอ.ปี 62 (รวมอาหารและที่พัก) 9,000 10 วัน (วันที่ 2, 3, 10, 11,16,17,23,24,30 และ 31 มี.ค.62 สมัครออนไลน์
คอร์ส สอบบรรจุ ทอ.ปี 62 (รวมอาหาร) 8,000 10 วัน (วันที่ 2, 3, 10, 11,16,17,23,24,30 และ 31 มี.ค.62 สมัครออนไลน์
       

 อ่านรายละเอียดหลักสูตร

 

 

ติวสอบนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 62 

ชื่อหลักสูตร       รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ลงทะเบียน
หลักสูตร นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       คอร์ส ติวก่อนสอบ นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 62
หมายเหตุ ราคารวม อาหาร ที่พัก ซักผ้า และพาไปสอบข้อเขียน
28,500 3 - 31 มี.ค.62 สมัครออนไลน์

 อ่านรายละเอียดหลักสูตร

 

 

 

 สนใจสมัครเรียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม