คะแนนทดสอบวิชาภาษาไทย - สังคม  คอร์สเสาร์ - อาทิตย์  เทอม 2 สาขา ปทุมธานี

ทดสอบเมื่อ 15 ธ.ค.61

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ห้อง คะแนนเต็ม 60 คะแนน
1 เมธาสิทธิ์ ปิจดี ฟอร์ม ไฟฟ้า 33
2 อานนท์  สิทธิกัน บอล เตรียม 32
3 ณัชพล จันปวงเสน ปู่ เตรียม 32
4 ณชพล ยากับ ตั้น ไฟฟ้า 31
5 กฤตเมธ จันทสุด มิน เตรียม 30
6 ยศกร ยะมงคล แฟ้ม นายสิบ 28
7 กษิดินทร ภูมินทร์ เคน drop เตรียม 27
8 ชญาธิป สมนาม บีช drop นายสิบ 26
9 ธนัช ใจสมบูรณ์ เฮิร์ท drop เตรียม 26
10 อชิตพล สมบัติปัน โฟกัส เตรียม 26
11 ปราณธวรรธน์ ไชยชนะ ช๊อปเปอร์ ไฟฟ้า 25
12 ชยางกูร ชัชวาล กูล drop เตรียม 24
13 ภาสกร ศรนรินทร์ โอเว่น ไฟฟ้า 24
14 ธัญยธรณ์ เจริญพงษ์พาณิช ไท เตรียม 23
15 นพโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล ฟลุ๊ค เตรียม 23
16 ต่อตระกูล ปันทา เจ๋ง ไฟฟ้า 21
17 ธนวัฒน์ จงจิตร แชมป์ ไฟฟ้า 21
18 ฤทธิ์นริน รินฤทธิ์ ฮาร์ทบีท ไฟฟ้า 20
19 นภสินธุ์ โรจน์วิรัชวงศ์ เอิร์ธ drop เตรียม 19
20 เตธิณต์ไตร ตั้งรุวงศ์ไก คิว ไฟฟ้า 19
21 กอบณัช จันต๊ะโมกข์ กัน เตรียม 17
22 อภิรักษ์ อินค้า เอม ไฟฟ้า 17
23 บัณฑิต คำแก้ว โจ้ เตรียม 16
24 ธนภัทร กลิ่นมาลา นัท ไฟฟ้า 14
25 พชร เพชรรัตน์ จ้าว drop เตรียม ไม่ได้สอบ