โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

*อัพเดท  สำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) (ใช้วุฒิ ปวช.) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ใช้วุฒิ ปวส.) ในปี 2566 มีแนวโน้มสูงว่าจะเปิดรับสมัคร อย่างไรก็ตาม
ขอให้ทุกท่านรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน 2566

 

"โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รรช.กฟภ."

รรช.กฟภ. ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

นอกจากได้เรียนฟรีตลอด 3 ปี ผู้จบหลักสูตรที่ได้คะแนนดีตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง 5 ของแต่ล่ะรุ่นจะมีสิทธิ์ไปสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์ ใมมหาวิทยาลัยของรัฐ ถ้าสอบคัดเลือกได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาปีล่ะ 40,000 บาท และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัณฑิตแล้ว การไฟฟ้าจะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์ไฟฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

 

ปัจจุบัน (ปี61) รรช. มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปกติ 3 ปี 
- ข้อโดดเด่นคือหลักสูตรนี้จะเปิดเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันก็มีกันถึงรุ่น นรช.50 แล้ว หลักสูตรนี้จะรับเพียงปีละ 55 คน เพื่อมาศึกษามัธยมปลายในสายอาชีพ (ที่เน้นวิทย์-คณิตเข้มข้นไม่แพ้ รร.อื่นๆ) จบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ และถ้าใครทำคะแนนได้ดีก็จะมอบทุนให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อีก 5 ทุนและปรับระดับให้เป็นวิศวกรอีกด้วย

2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
- หลักสูตรนี้แม้จะศึกษาเพียง 1 ปี แต่ก็มีการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์กันเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งรับน้องๆวุฒิ ปวช.ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้ามาแล้วจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรนี้เข้มข้นไม่แพ้หลักสูตร 3 ปี จบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์เพื่อปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงเช่นกัน

3. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง
- หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดของ รรช. ที่เพิ่งเปิดรับสมัครในปีการศึกษา2561 เป็นปีแรก โดยจะรับพี่ใหญ่วุฒิ ปวส. มาฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งก็มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานทั่วประเทศด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการแก่ประชาชนชาว กฟภ. ได้จริงๆ จบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

จะเห็นได้ว่า รรช. เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างพนักงานช่างเพื่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยแท้จริง และเพื่อที่จะสร้างเหล่ามนุษย์ไฟฟ้าเพื่อไปบริการผู้ใช้ไฟทั่วประเทศไทยให้ทั่วถึงต่อไป

12360346 1056785461040352 5964670341688516206 n