สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นาวาอากาศโท ธีระชัย สายแก้ว
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
สถานที่ทำงาน
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
ประวัติการศึกษา
  • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 39
  • นักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 46
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ 117
เกียรติประวัติส่วนตัว
  • นายทหารโครงการวิจัย สารทำลายล้างพิษที่ใช้ทางด้านสงคราม นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
คติพจน์ประจำใจ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด / ขยันหมั่นเพียร พยายาม
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
"ขอให้น้องๆ มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและฝึกฝนตนเอง อาจารย์และพี่ๆเป็นได้แค่เพียงผู้ชี้แนะแนวทาง น้องทุกคนจะประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับตัวของน้องทุกคนเอง "

"เมื่อมีความขยันและตั้งใจแล้ว จะทำให้เราประสบความสำเร็จ"