icon05

   รับสมัคร คอร์สเข้าค่ายติวเข้ม ช่วงปิดเทอม เดือนตุลา ปี 62 ค่ายใหญ่ปทุมธานี  new

           เป็นคอร์สที่น้อง ๆ ทุกระดับชั้น ใช้เป็นช่วงทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อใช้สำหรับการสอบจริงในช่วงต้นปี ของทุกปี โดยน้อง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกทำโจทย์ หลังจากจบคอร์สนี้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดมากยิ่งขึ้น

 

 เริ่มเข้าค่าย 5 - 19 ตุลาคม 2562 ที่สถาบันกวดวิชา เกรทคาเด็ท ติวเตอร์ : Great Cadet Tutor : GCT ทุกสาขา

 ชมบรรยากาศค่ายปิดเทอมของ GCT 

 

 

 ชมบรรยากาศค่ายปิดเทอมที่ผ่านมา ของ GCT