สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-698-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

รายการสิ่งของที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าค่ายติวเข้ม สถาบันกวดวิชา GCT
สำหรับนักเรียนที่จะสอบ ในปี 2563
นักเรียน GCT
  1. ชุดสำหรับใส่เรียนและเล่นกีฬา (กางเกงขาสั้น + เสื้อยืด)  จำนวน 4 ชุด
  2. รองเท้ากีฬา 1 คู่ + ถุงเท้า
  3. รองเท้าฟองน้ำ
  4. กางเกงว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ว่ายน้ำ
  5. สมุด + ดินสอ + ไม้บรรทัด + ยางลบ
  6. อุปกรณ์อาบน้ำ (ผ้าเช็ดตัว , ขันน้ำ , สบู่ , ยาสีฟัน , แปลงสีฟัน , ยาสระผม)
  7. หนังสือคู่มือสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนต่างๆ (ถ้ามี)
  8. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ + ยารักษาโรคประจำตัว
  9. ชุดนักเรียนอย่างน้อย 2 ชุด พร้อมถุงเท้าและรองเท้านักเรียน
  10. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการสมัครสอบในแต่ละเหล่า หรือ บัตรประจำตัวสอบ

หมายเหตุ ของมีค่าต่างๆไม่ต้องนำติดตัวมาเข้าค่ายติวเข้มเพื่อป้องกันการสูญหาย