ม.ต้น (ค้างคืน)

ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม
100 คะแนน
1 ด.ช.ชยานีนต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  69
2 ด.ช.ฐิติศักดิ์ คำรังษี  49

 

ม.ปลาย (ค้างคืน)

ลำดับ ชื่อ - สกุล คะแนนเต็ม
60 คะแนน
1 นาย บุญญพัฒ์ เมี่ยงสิทธิ์ 39
2 นาย ณัชพล จันปวงเสน 20

 

 

คะแนนทดสอบ ภาษาอังกฤษ สาขาแพร่ (คอร์สเทอม 2/60) ทดสอบเมื่อวันที่  18-19 พ.ย.60