คะแนนทดสอบ (ห้องเตรียมทหาร) วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

 
 

 

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ชั้น

คะแนน

Eng

คะแนน

คณิตฯ

คะแนนรวม

เต็ม 80

 

1

จักริน นาควัชระ

โมสต์

Drop

11

29

40

 

2

สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์

บิว

ม.5

15

19

34

 

3

วิรเดช ณ น่าน

ดอม

ม.4

13

20

33

 

4

พรหมพันธุ์ จันทรเพชร

เพชร

Drop

11

20

31

 

5

วัสนกร ใจแปง

ตั้น

Drop

9

22

31

 

6

เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์

ไอซ์

Drop

10

21

31

 

7

พัชรพล คำปิน

เอิร์ท

ม.4

10

21

31

 

8

ชิษณุพงษ์  วุธนู

นิค

ม.4

14

14

28

 

9

ปัฐพี  สุขสะอาด

เขต

ม.4

11

17

28

 

10

พชรพนธ์ สุทธินันท์

ฟลุ๊ค

Drop

13

14

27

 

11

กิตติพัทธ์ วิชาราช

ฟีฟ่า

Drop

10

16

26

 

12

สิรภพ ใจปทุม

เจ

ม.5

13

13

26

 

13

พีระพัชร์ วงค์แก้วอนันต์

เต้ย

ม.4

13

13

26

 

14

พิสิษฐ์ ฟูจรัสโรจน์

บิ๊ก

ม.4

13

13

26

 

15

รัชพล อินทร์ประสิทธิ์

ฟลุ๊ค

ม.4

16

10

26

 

16

ชยพัทธ์ สุภสิทธิ์มงคล

วินด์

Drop

11

14

25

 

17

ชินดนัย นิลคง

แว๊ด

ม.4

10

15

25

 

18

ศตวรรษ  สิงห์คำกุล

ดาม

Drop

12

12

24

 

19

เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย

แบงค์

Drop

9

14

23

 

20

ธนาคาร ฉัตรมยูรวงศ์

แบงค์

ม.5

7

15

22

 

21

จีราวัฒน์ บุญชัยนพรัตน์

แพ๊ค

ม.4

9

13

22

 

22

ธนาธิป มีศรี

เมฆ

ม.4

3

18

21

 

23

นรินรักษา เชิดชู

ยีสต์

ม.4

8

12

20

 

24

ปรัตถกร เปาป่า

แฟ้ม

Drop

11

8

19

 

25

ณัฐชนน  ไชยศิลป์

เฟรม

ม.4

7

12

19

 

26

ชยพล สุทธหลวง

ดั้ม

Drop

7

11

18

 

27

ศิวกร สังข์อาษา

ปลื้ม

ม.4

6

8

14