สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

คะแนนทดสอบก่อนเรียน กรุงเทพฯ

ห้อง ไฟฟ้า+เตรียมทหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ รวม %
50 50 50 150
1 วรมัณ  เจริญลักษณกุล คอม 42 23 31 96 64.00
2 ศิวณัฐ  เรืองศักดิ์ คิง 45 27 24 96 64.00
3 สรวิชญ์  ใหม่ชุ่ม ภู 35 25 26 86 57.33
4 มงคลกิต โรจนศรีทองกุล ปิงปอง 33 24 24 81 54.00
5 ณัฐพนธ์  โชติพัฒนกิจ เจ 29 26 21 76 50.67
6 จักริน  นาควัชระ โมสน์ 37 11 24 72 48.00
7 มณฑล ใจเที่ยง แบงค์ 32 18 19 69 46.00
8 ณภัทร  แย้มเยื้อน ต้อง 29 16 23 68 45.33
9 กิตติเมศวน์  เจริญคำภิสิทธิ์  เอฟ 21 21 23 65 43.33
10 ปนาพันธ์  จันทร์วงศ์ โปเต้ 23 18 24 65 43.33
11 ธีรดล  ดาวบริบูรณ์ ออมสิน 35 16 13 64 42.67
12 เกียรติภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ ไอซ์ 26 15 22 63 42.00
13 อิศราพล ทิพยรักษ์ แทน 26 27 9 62 41.33
14 อภิษฎา จันทรวงศ์กุล เบนซ์ 27 13 19 59 39.33
15 ธนันวิญช์  ชื่นตะโก โอเจ๊ 22 19 15 56 37.33
16 เจษฎา  หารอุดร ด้า 21 14 21 56 37.33
17 ณัฐดนัย คุณสิทธิ์ บอลลูน 25 20 10 55 36.67
18 นรินรักษา  เชิดชู ยีส 23 14 18 55 36.67
19 สุขลำดอน สุขสะอาด นาย 24 8 22 54 36.00
20 พัชรพล  คำปิน เอิร์ท 25 11 16 52 34.67
21 เมธาสิทธิ์ วงษ์สมัย แบงค์ 21 11 19 51 34.00
22 วัสนกร  ใจแปง ตั้น 18 15 18 51 34.00
23 ภาสกร ศรนรินทร์ โอเว่น 16 16 19 51 34.00
24 ณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ เบียร์ 20 14 16 50 33.33
25 หัฏฐกร  จิรัฐติกานนท์  เกน 19 15 16 50 33.33
26 ปรัตถกร เปาป่า แฟ้ม 18 14 16 48 32.00
27 เขมชาติ  วงศ์แก้ว เต้ย 17 13 18 48 32.00
28 พชรพนธ์  สุทธินันท์  ฟลุ๊ค 29 8 10 47 31.33
29 ภูมิพัฒน์  สุทธไชย ต้นน้ำ 17 14 16 47 31.33
30 ศตวรรษ     สิงห์คำกุล ดาม 21 12 14 47 31.33
31 สิทธิศักดิ์  จิตฤทธิ์  บิว 16 18 12 46 30.67
32 กิตติพัฒน์  แสงประไพ โอม 17 15 14 46 30.67
33 ชยพัทธ์    สุภสิทธิ์มงคล วิน 18 16 11 45 30.00
34 รัชพล  อินทร์ประสิทธิ์ ฟลุ๊ค 18 15 12 45 30.00
35 พีรดนัย พงษ์อุดม โอม 13 15 17 45 30.00
36 สยุมพร     พรหมสถิตย์  อิง 13 11 20 44 29.33
37 อภิวิชญ์  ถนอมสิน  ชีต้าร์  17 13 14 44 29.33
38 คณณ ชยพาณิชสกุล ดุ๊ก 17 12 15 44 29.33
39 ชยพล สุทธหลวง ดั๊ม 10 15 18 43 28.67
40 ธนภัทร สิทธิวัง ปุณ 14 15 12 41 27.33
41 จีราวัฒน์   บุญชัยนพรัตน์  แพ็ค 20 8 13 41 27.33
42 สิรภพ  ใจปทุม เจ 7 13 20 40 26.67
43 รัชพล   ถนิมสุทธิ์ ปลื้ม 11 10 18 39 26.00
44 กิตติพัทธ์    วิชาราช ฟีฟ่า 13 14 11 38 25.33
45 ปัฐพี   สุขสอาด เขต 12 15 11 38 25.33
46 ศุภกฤต  ทวีไชย จ๊ะโก้ 15 7 16 38 25.33
47 ธนาคาร   ฉัตรมยูรวงษ์ แบงค์ 13 14 9 36 24.00
48 พรหมพันธ์  จันทร์เพชร เพชร 0 0 0 0 0.00

ห้อง ม.1-2

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ รวม %
50 50 50 150
1 กฤตภาส  สระบัว เจได 27 28 15 70 46.67
2 สุรสิทธิ์  คุ่มพุดซา  บิ๊ก 19 24 16 59 39.33
3 ชนาธิป คันฉาย นาย 17 20 18 55 36.67
4 เจษฎากร  สดเมือง ออมสิน 18 23 11 52 34.67
5 กันตพัฒน์  จันทร์ดำ มิก 23 13 15 51 34.00
6 วัทยา ชาสงวน  แคน 20 15 12 47 31.33