สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์

นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์ (ตอง)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  ทีมงาน (Staff) ของ GCT
สถานที่ทำงาน
  GCT สำนักงานใหญ่
ประวัติการศึกษา
 
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี