สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์

นางสาวดลยา แสงเพ็ชร์ (ตอง)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  ทีมงาน (Staff) ของ GCT
สถานที่ทำงาน
  GCT สำนักงานใหญ่
ประวัติการศึกษา
 
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี