สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

จ่าอากาศเอก พิชัย สุ่มมาตรย์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายพัสดุกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมการปฏิบัติบัติทางอากาศ
สถานที่ทำงาน
กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางการ
ประวัติการศึกษา
  • ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
  • โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่น 54 พ.ศ.2551
  • โรงเรียนพันจ่าอากาศ รุ่น 26 พ.ศ. 2557
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  สาขารัฐประศาสนศาตร์