สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

English Delivery (4 พ.ค. 54)

Picture3 copy

 

สวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดEnglish Delivery ในวันนี้จะเน้นไวยากรณ์เรื่องคำกริยา เลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

Don’t you think you should stay home _________ tonight?

 

a. study b. to study c. will study d. studied


ได้คำตอบแล้ว ลองมาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันค่ะ

Don’t you think you should stay home ________ tonight? (คุณไม่คิดว่าคุณควรอยู่บ้านคืนนี้เพื่อทบทวนบทเรียนหรือ)

 

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ b. to study ใช้ to + verb ที่ไม่เปลี่ยนรูป เพื่อแสดงจุดประสงค์ เช่น
He came here to study English. (เขามาที่นี่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ)
I went to the store to buy some bread. (ฉันไปร้านค้าเพื่อซื้อขนมปัง)
คำว่า to + verb ที่แสดงจุดประสงค์นี้มาจากคำเต็มว่า in order to แปลว่าเพื่อ หรือเพื่อที่จะ


เครดิต : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.english.rtaf.mi.th