สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นาวาอากาศโท สยัมภู อัคคีสุวรรณ์ (เอ๋)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  หน.ชตท.1 กตพ.สตน.ทอ.ช่วยปฏิบัติราชการ กตส.2 สตน.ทอ.
สถานที่ทำงาน
  สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ประวัติการศึกษา
 
  • ม.ต้น โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล จ.กระบี่
  • ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. นครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37
  • วิศวกรรมศาตรบัณฑิต ,วิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น 113
  • หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 58