สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

เรืออากาศเอก ไพชยนต์ กาวิละเวส
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผช.น.โครงการ กองปกครอง รร.นฝ.ยศ.ทอ.
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประวัติการศึกษา
  • โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท.๔๓) (รางวัลผลการศึกษาดีชั้นปีที่ ๔ )
  • ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.๕๐)
  • หลักสูตร Air Traffic control license & rating CATC
  • หลักสูตร Basic Course for Air Force Staff Officer ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน