สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

พันจ่าอากาศเอก กิ่ง ทองนุ่ม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เสมียนแผนกธุรการ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประวัติการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ(ปวช.) เหล่าทหาร สารบรรณ (นจอ.46)
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์