สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

การทำโจทย์วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างโจทย์ หาส่วนผสม เหล็ก-ทองคำ

เขียนโดย น.ต.ศิลป์ชัย สักกะพลางกูร

gct394