สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

เรืออากาศโท วัชรพงศ์ เกตุปาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นกศ.ผจปผ.กอษ.กกศ.รร.นอ.
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการศึกษา

- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 45
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 52
- ปริญญาโท MSc Digital Systems Engineering, The University of York, UK

คติพจน์ประจำใจ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
มุ่งมั่นและตั้งใจ ความสำเร็จอยู่ใกล้เพียงแค่เราเอื้อมมือไปคว้ามัน