สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

มุมภาษาไทย

พระราชทาน

เด็ก : คุณครูครับ แม่ผมบอกว่าถ้าเขาทอผ้าเสร็จเขาจะเอาไปถวายพระราชินี พระราชินีก็จะให้เงินรางวัลแม่

ครู : แม่ของเธอทอผ้าแล้วก็เอาไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถน่ะ ถูกแล้ว แต่ที่บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้เงินน่ะไม่ถูก

เด็ก : อ๋อ ต้องบอกว่า ทรงพระราชทาน ใช่ไหมครับ

ครู : ก็ไม่ใช่อีก ต้องใช้ว่า พระราชทาน จึงจะถูก คำว่า พระราชทาน แปลว่า ให้ เป็นคำกริยาราชาศัพท์ แล้วไม่ต้องมีคำว่า ทรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินรางวัลให้ราษฎรที่นำงานศิลปะมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาทั้งหลาย

เด็ก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ ต้องใช้ว่า พระราชทาน ไม่ใช่ทรงพระราชทาน นะครับ

ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.