สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 094-950-9159, 094-698-9159, 02-102-0703, 

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

บุคลากรของ GCT

นาวาอากาศเอก ศาสตราวุธ ไศลบาท (ต้าร์)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองโครงการ สำนักนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
สถานที่ทำงาน
กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ประวัติการศึกษา
  • จบเตรียมทหารรุ่นที่ 36
  • นายเรืออากาศรุ่นที่ 43
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอากาศยาน) จาก โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ 112
  • หลักสูตร เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 92
เกียรติประวัติส่วนตัว
  • จบวิศวกรรมอากาศยาน รร.นอ.
คติพจน์ประจำใจ
ความหวังไม่เคยฆ่าใคร
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
" ความหวัง อย่าปล่อยให้เป็นแค่ความฝัน…”