สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

ปี 2555

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร รอบสอง

ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์ (ทบ.)
(ตลอดปี 54)
รอบแรกติด ทบ. ทร. ตร.
จ่าอากาศ ช่างฝีมือฯ ไฟฟ้า

ปริญญา ชารีรักษ์ (ทบ.)
รอบแรกติด 4 เหล่า
ไฟฟ้า

กรกนก อุตมะ (ทบ.)
รอบแรกติด ทบ. ทอ. ตร.
ช่างฝีมือฯ

อิษฎา นามมณฑา (ทบ.)
รอบแรกติด ทบ. ทอ. ตร.

ปรีชา มีสวน (ทร.)
รอบแรกติด ทร. ช่างฝีมือฯ

กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์ (ทอ.)
(ตลอดปี 54)
รอบแรกติด ทบ. ทร. ทอ.
ช่างฝีมือฯ จ่าอากาศ
 
นุกูล ใจอารี (ตร.)
รอบแรกติด ทบ. ตร.
 

 

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 55 ในส่วนของ กองทัพบก รอบแรก (ตามลำดับคะแนน)

140 อิษฎา นามมณฑา

179 ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์
(ตลอดปี 54)

293 ปริญญา ชารีรักษ์

306 กรกนก อุตมะ

342 นุกูล ใจอารี

631 นิติธร กล้ารบ
(ตลอดปี 54)
 
704 กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์
(ตลอดปี 54)
 

 

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 55 ในส่วนของ กองทัพเรือ รอบแรก (ตามลำดับคะแนน)

233 ปริญญา ชารีรักษ์

262 ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์
(ตลอดปี 54)

284 กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์
(ตลอดปี 54)

339 ปรีชา มีสวน

540 นิติธร กล้ารบ
(ตลอดปี 54)
 
554 นพวินท์ ปิ่นแก้ว


นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 55 ในส่วนของ กองทัพอากาศ รอบแรก (ตามลำดับคะแนน)

24 อิษฎา นามมณฑา

102 ปริญญา ชารีรักษ์

226 กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์
(ตลอดปี 54)

258 กรกนก อุตมะ

459 นิติธร กล้ารบ
(ตลอดปี 54)
 

 

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนเตรียมทหาร ปี 55 ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบแรก
(ตามลำดับคะแนน)

215 นุกูล ใจอารี

238 นพดล นิลคง

252 ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์
(ตลอดปี 54)

306 อิษฎา นามมณฑา

356 ปริญญา ชารีรักษ์
 
575 กรกนก อุตมะ

 

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด ช่างฝีมือทหาร รอบแรก

ณัฐภูมิ ภูทองกิ่ง

ชยุตพล ราษฎร์นิยม
(ตลอดปี 54)

นิติธร กล้ารบ
(ตลอดปี 54)

กรกนก อุตมะ

ปรีชา มีสวน

เฉลิมเกียรติ เกียรติยศ

กิตติธัช อุปนันท์

ชนิสร อินปัน

ฤทธิศักดิ์ หมื่นคำสี

ปิยะวัฒน์ วิสุทธาภรณ์
(ตลอดปี 54)

ธรณัส จวนแจ้ง
(ตลอดปี 54)

กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์
(ตลอดปี 54)

ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์
(ตลอดปี 54)
   

 

 

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนจ่าอากาศ รอบแรก


ธนาพล ราวิจิตร

นพดล นิลคง

ปริญญา จักรหา
(ตลอดปี 54)

วิศรุต ชาญบรรพต
(ตลอดปี 54)

กิติพัฒน์ จันทวิโรจน์
(ตลอดปี 54)

ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์
(ตลอดปี 54)

นิติธร กล้ารบ
(ตลอดปี 54)

ปิยะวัฒน์ วิสุทธาภรณ์
(ตลอดปี 54)

ฤฌานนท์ ทาชุมพร

ธนชิต สุวรรณศรี

ฤทธิศักดิ์ หมื่นคำสี

กิตติธัช อุปนันท์

เฉลิมเกียรติ เกียรติยศ

ชนิสร อินปัน
 

 

นักเรียนของ GCT ที่สอบติด นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เรียงตามเลขที่สอบ)

ณัฐภูมิ ภูทองกิ่ง

ปริญญา ชารีรักษ์

ชนิสร อินปัน

ชัยวัฒน์ ทิพยศักดิ์
(ตลอดปี 54)

ศุภฤทธิ์ จันต๊ะ