สถาบันกวดวิชาเกรทคาเด็ทติวเตอร์ 

โทร. 09-4950-9159, 09-4950-9591, 0-2102-0703,  

 แฟกซ์ 0-2102-0704, www.facebook.com/greatcadettutor/

วาไรตี้ สาระดีๆ

โชคลาภ มากับน้ำ
"โชคลาภ" มากับ "น้ำ"(เดลินิวส์)

"โชคลาภ" มากับ "น้ำ" ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย : "โชคลาภ" มากับ "น้ำ" ทุกคนคงเคยเห็นการตั้งน้ำพุ, โอ่งน้ำล้น, บ่อปลา, น้ำตก หรือ แม้กระทั่งน้ำนิ่งในบ้านหลายๆ หลัง เพื่อหวังผลทางด้านฮวงจุ้ย โดยยังไม่ได้มีความรู้ในการใช้งานอย่างถ่องแท้ ซึ่ง "ฮวง" นั้นแปลว่า "ลม" ส่วน"จุ้ย" นั้นแปลว่า "น้ำ" ดังนั้นหากเราต้องการจะเข้าใจใน ศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างถ่องแท้แล้วเราต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของ "ลม" และ "น้ำ" อย่างละเอียด ซึ่งในบทความนี้เราจะมาศึกษาถึงประโยชน์ของน้ำในทางฮวงจุ้ย โดยในทางฮวงจุ้ยแล้วเราแบ่งการใช้ประโยชน์ของน้ำออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การกักเก็บพลังงาน, การกระจายพลังงาน และ การเกิดปฏิกิริยาธาตุ เราต้องเข้าใจกลไกการใช้งานก่อนถึงจะสามารถเลือกรูปแบบของการใช้น้ำได้ถูกต้อง

1. การใช้น้ำสำหรับการกักเก็บพลังงาน เนื่องจากคำกล่าวของเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยที่ว่า "พลัง งานนั้นมากับลมและสะสมตัวที่น้ำ" เราสามารถ สังเกตได้ว่าน้ำนั้นมีความสามารถในการกักเก็บ พลังงานมากกว่าพื้นดินธรรมดา เราสามารถเห็นได้จากในเวลากลางคืนจะเกิดปรากฏการณ์การเกิด "ลมบก" เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว "พื้นน้ำ" จะมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานมากกว่า "พื้นดิน" เมื่ออุณหภูมิที่หน้าพื้นน้ำร้อนกว่าพื้นดิน อากาศที่ผิวน้ำจะลอยสูงขึ้นและอากาศที่พื้นดินจะเคลื่อนตัวในแนวนอนมาแทนที่จึงทำให้เกิดลมบก จากปรากฏการณ์นี้เราเห็นว่าหากเรามี "แหล่งน้ำ" อยู่ในบริเวณใกล้ๆ บ้านของเรา จะมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานได้ดีกว่าพื้นดินธรรมดา ดังนั้นหากเราพบว่ามีกระแสอากาศจาก "ทิศทางของโชคลาภ" พัดผ่านมาทางด้านใดของบ้านเรา การมีแหล่งน้ำจะถือว่าทำให้เรามีตัวช่วยในการกัก "กระแสพลังของโชคลาภ" ได้ดี จึงเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรือง

2. การใช้น้ำสำหรับการกระจายพลังงาน เช่น การใช้น้ำพุ หรือ โอ่งน้ำล้น เพราะเมื่อ "น้ำ" มีการตกลงจากที่สูงลงต่ำ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์จากจุดที่สูงกว่าให้เกิดเป็นพลังงานจลน์ในรูปแบบของน้ำที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งเป็นหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันใช้ในการสร้างเขื่อนเพื่อต้องการพลังงานจลน์ดังกล่าวไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง ดังนั้นหากเรามีความสามารถในการคำนวณหาทิศทางที่มีโชคลาภประจำยุคที่ 8 ของฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) ในระหว่าง พ.ศ. 2547-2567 หรือแม้กระทั่งทิศทางของโชคลาภประจำปีได้แล้ว เราสามารถจะกระตุ้นให้เกิดพลังงานโชคลาภดังกล่าวได้ โดยการตั้งน้ำพุหรือโอ่งน้ำล้น เพื่อกระจายพลังงานที่ดีให้ออกมามากเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หากเราตั้งน้ำพุหรือโอ่งน้ำล้น โดยไม่มีความรู้ในการคำนวณองศาทิศทางแล้ว การตั้งน้ำพุหรือโอ่งน้ำล้นนั้น อาจทำให้เราพบกับความเสื่อมได้หากเราไปตั้งในทิศทางที่ไม่ดีในช่วงเวลาประจำยุคหรือประจำปีนั้น ๆ ดังนั้นการตั้งน้ำสำหรับการกระจายพลังงานนั้นถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการใช้น้ำเพื่อการกักเก็บพลังงานตามข้อแรก

3. การใช้น้ำสำหรับการเกิดปฏิกิริยาธาตุ หากท่านต้องการใช้ความเป็น "ธาตุน้ำ" เพื่อลดร้ายของการจัดฮวงจุ้ยประจำปี 52 นี้ ทิศทางที่ช่วยในการลดร้ายนั้นได้แก่ทิศตะวันออก เนื่องจากมีพลังงานของธาตุทองแห่งความแตกแยกสะสมตัวอยู่ หากบ้านของท่านมีการกระตุ้นพลังงานในทิศทางดังกล่าวมากเป็นพิเศษ เช่น มีประตูทางเข้า เครื่องปรับอากาศ หรือ มีการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมที่บริเวณดังกล่าวอยู่ จะทำให้มีเรื่องราววุ่นวายเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้ง การเสียทรัพย์ หรือโดนผู้มีอำนาจเหนือกว่าทำให้ลำบากกายและใจ ท่านสามารถถ่ายเทพลังงานของธาตุทองดังกล่าว โดยการนำ "อ่างน้ำนิ่ง" ไปวางเพื่อแก้ฮวงจุ้ยได้

หรือหากท่านต้องการเสริมดวงในปี 52 นี้ทิศทางของธาตุน้ำที่ดี ได้แก่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หากท่านมีการตั้งน้ำไว้ในทิศทางดังกล่าวจะทำให้ท่านได้รับโชคเสริม หรือโชคที่ไม่ได้คาดหมาย ไปจนกระทั่งช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดหรือธุรกิจใหม่ๆ ได้ดี

ท้ายสุดนี้หวังว่าทุกท่านคงมีความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก น้ำมากขึ้นแล้ว ว่าหากต้องการให้การใช้ "น้ำ" มีผลดีในการจัดฮวงจุ้ยอย่างสูงที่สุด การคำนวณองศาทิศทางเพื่อหาพลังงานที่ดีเพื่อกักเก็บหรือกระจายพลังงานจากน้ำนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก โดยหากยังไม่มีความรู้ในการใช้งาน "จุ้ย" หรือ "น้ำ" อย่างจริงจัง ขอให้ปรึกษาซินแสผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการจัดฮวงจุ้ยสูงที่สุดครับ

หมวด: