ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  นายทหารการเงิน สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สถานที่ทำงาน
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ประวัติการศึกษา
 
  • รร.ฤทธิยะวรรณาลัย
  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรอบรมวิทยากรภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย
คำแนะนำฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนของ GCT
  Practice makes perfect